h

Eindelijk! Onderkabeling hoogspanning.

18 oktober 2019

Eindelijk! Onderkabeling hoogspanning.

Historisch besluit na 17 jaar strijd

Op donderdag 17 oktober heeft de gemeenteraad een historisch besluit genomen. De onderkabeling van de hoogspanningslijnen wordt een feit. Dit besluit is een mijlpaal in de strijd die omwonenden de afgelopen 17 jaar gevoerd hebben.
En in die 17 jaar vonden zij de SP altijd aan hun zijde.

In 2002 heeft de lijnbeheerder een bouwaanvraag ingediend voor het verhogen een hoogspanningsmast in Veenendaal. Bovendien werd het plan bekend van een vermogensverzwaring met betrekking tot de lijn. Deze bouwaanvraag gaf aanleiding voor brieven en reacties van ongeruste inwoners en van het opgerichte Platform Hoogspan.
De Veenendaalse SP, toen nog lang geen zelfstandige afdeling maar een werkgroepje onder de vleugels van afdeling Zeist, verklaarde zich direct solidair met hun strijd.

Ondertussen begon zich in de gemeenteraad een beweging af te tekenen die zorgen had over de hoogspanning en de risico's die dat met zich meebracht. Deze beweging concentreerde zich rond ChristenUnie-raadslid Tineke Bette. Toen de SP eenmaal in de gemeenteraad zat, voegde de partij zich bij deze groep.

Afgelopen vier jaar is veel onderzoek gedaan en recent stelde TenneT een bussinesscase op, waarmee meer duidelijkheid ontstond over de kosten en het tracé. Er resteert één tracé en alle woningen nabij dit tracé blijven buiten de magneetveldzone van 0,4 microTesla, het advies dat het RIVM als voorzorgsbeginsel hanteert voor een veilige woonomgeving voor nieuwbouw bij hoogspanningslijnen. Op basis van deze case stelde het college de gemeenteraad voor om financiën uit de precariobelasting-inkomsten (periode 2015 – 2018) beschikbaar te stellen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn.

En nu is het besluit genomen.
De gemeente gaat nu definitief over tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Het proces van voorbereiding, aanbesteding en uitvoering duurt circa 5 jaar, waarmee de verkabeling naar verwachting begin 2025 afgerond is. 

November dit jaar organiseert gemeente Veenendaal een informatieavond om de omgeving uitgebreid te informeren en het tracé te tonen. De oproep voor deze informatieavond verschijnt op de gemeentepagina in De Rijnpost en op de website van de gemeente Veenendaal. De uitnodiging wordt ook via Facebook uitgedaan.


Dit artikel bevat elementen die geleend zijn van de website van de ChristenUnie en het persbericht van Gemeente Veenendaal.

Reacties

Als ik woordvoerder Comité Oostzaan 380 KAV wil ik u feliciteren
.de Hoogspanningslijnen uit de lucht.
Mag ik u er op wijzen, dat er echt geen huizen of anderzijds in de.agstand van 150/200 meter mogen worden geplaatst. De magneetvelden blijven ondergronds aanwezig.
Wens de mensen daar veel geluk.
Ik heb de heer(vader van 2 comité leden) nog mogen spreken, maar door zijn ziekte(leukemie) nooit de uitkomst tot uitkoop kunnen geven. Wens hem sterkte.
Vriendelijke groet,
Marit Jekkers

Reactie toevoegen

U bent hier