h

Duurzaam feesten

20 oktober 2019

Duurzaam feesten

Foto: Jan Breur

Voorstellen bij herziening Evenementenbeleid

Afgelopen donderdag (17 oktober) stelde de gemeenteraad de eerste herziening op het evenementenbeleid vast. Verschillende partijen kwamen met aanvullende voorstellen om het evenementenbeleid nog beter te maken. Het evenementenbeleid heeft hiermee een welverdiende update gekregen.

GroenLinks, SP en anderen stelden voor om evenementen zo duurzaam als maar mogelijk te laten zijn. Daarbij stelden zij voor om organisatoren te stimuleren het gebruik van wegwerpplastic terug te dringen.
Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Voorstel GroenLinks, SP, e.a.

Centrum: Meer feesten, minder versnippering?

Tevens kwam de SP met een voorstel om de versnippering van het aantal evenementen in het centrum tegen te gaan. Dit, door niet elke afzonderlijke locatie in het centrum een maximumaantal toe te kennen, maar het centrum als geheel te beschouwen. Bovendien wilde de SP het maximumaantal evenementen ophogen van 28 naar 30.

Het voorstel van de SP kreeg steun van DENK en GroenLinks.
De andere partijen stemden tegen. Het voorstel is met 29-3 verworpen.

voorstel SP

Op naar een nieuw evenementenbeleid

De SGP kwam met een aantal voorstellen om de geluidsnormen bij evenementen aan te scherpen. Geen van deze voorstellen kon rekenen op een meerderheid.

Wat wel op een meerderheid kon rekenen was hun voorstel om het College voor 2021 een geheel nieuw Evenementenbeleid te laten schrijven. De 'mannenbroeders' dienden dit voorstel in, samen met het CDA.

Aanvankelijk wilde de SP voor deze motie stemmen, maar bedacht zich na de reactie van Wethouder Lochtenberg. Die zei dat een nieuw evenementenbeleid er exact hetzelfde uit zou zien als je het aan het College van Burgemeester en Wethouders zou overlaten.
Wat de SP betreft is dat verspilling van iedereen's tijd, en kan de gemeenteraad dan beter het initiatief bij zichzelf houden. Een meerderheid in de gemeenteraad vertrouwde de klus echter wel aan het College toe, en steunde het voorstel van SGP en CDA.

Voorstel SGP & CDA

 

Reactie toevoegen

U bent hier