h

MOTIES: Democratiseren proces energiestrategie

2 juni 2021

MOTIES: Democratiseren proces energiestrategie

Extra beslismoment en zeggenschap omwonenden

Er is een heel weekend overheen gegaan om de partijen op één lijn te krijgen, maar het resultaat mag er wezen. Afgelopen maandag (31 mei) zijn er in de verlenging van de gemeenteraadsvergadering twee moties aangenomen over de Regionale Energiestrategie (RES). Hierdoor wordt er een extra beslismoment ingevoegd voor de betrokken volksvertegenwoordigingen, en krijgen omwonenden van windmolens meer zeggenschap in het proces.
Er was brede steun voor de moties...

Uitstel besluitvorming

Met de eerste motie werd de stuurgroep RES FoodValley verzocht om de besluitvorming te vertragen. In plaats van juni wil de gemeenteraad het proces pas in november afsluiten. Zodoende kunnen alle voorstellen waarmee de betrokken Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschappen komen bij behandeling in juni op een ordentelijke manier verwerkt worden. In september besluiten zij dan over het resultaat, zodat er uiterlijk in november een bod kan worden uitgebracht aan het Rijk.

Door de betrokken volksvertegenwoordigingen een extra beslismoment toe te kennen, wordt de democratische legimiteit van de RES vergroot.

motie

participatie en draagvlakmeting windturbines

De tweede motie betrof de windturbines, die mogelijk aan de rand van Veenendaal zullen verrijzen.

In deze motie verzocht de gemeenteraad om een draagvlakmeting voor de plaatsing van windturbines. Hoe dichter bij de turbine, hoe hoger het draagvlak zou moeten zijn. Deze draagvlakmeting zou moeten worden uitgevoerd zodra de plannen concreet worden, en besproken in de gemeenteraad.
Ook wil de gemeenteraad uitgezocht hebben of gebrek aan draagvlak ook in juridische zin voldoende grond is om een omgevingsvergunning te weigeren voor windturbines, wanneer die binnen de 'zoekgebieden' van de RES worden gebouwd.

motie

De SP was mede-indiener van beide moties.

Reactie toevoegen

U bent hier