h

Geen Tsjernobil aan de Grift!

29 juni 2021

Geen Tsjernobil aan de Grift!

Foto: SP Veenendaal

Meer met zon, meer zeggenschap

Op maandag 28 juni heeft de Gemeenteraad van Veenendaal eenbesluit genomen over de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staan de plannen hoe de regio haar energie duurzamer kan opwekken en de uitstoot van CO2 kan verminderen. Bij de RES werden verschillende voorstellen ingediend, waarvan de SP mede-indiener was...

Foto: SP Veenendaal

Wat de SP betreft, wordt er haast gemaakt met de verduurzamingsslag.
Fractievoorzitter Jan Breur: "Het klimaat is op drift. Extreme hittegolven in de VS en Canada, zware regenval in Rusland. Verduurzamen is niet langer een optie, maar de enige optie om het noodlot af te wenden."
Breur hekelde het feit dat de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het energieprobleem had afgeschoven naar de regio's. "Hier had het Rijk de regie moeten pakken," aldus Breur.

De SP wil vooral op zonne-energie op daken. Een week eerder is inde Tweede Kamer een voorstel van de SP aangenomen om zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien.
De SP liet onderzoeksbureau CE Delft uitzoeken hoeveel duurzame energie kan worden opgewekt als alle geschikte daken van woningen worden gebruikt. Zij komen uit op een geschat potentieel van tussen de 19 en 35 TWh dat nu al jaarlijks opgewekt kan worden. Dat betekent dat ten minste 92% van wat huishoudens nu gebruiken met zonnepanelen op daken kan worden opgewekt, maar waarschijnlijker is dat meer of zelfs veel meer stroom opgewekt kan worden dan huishoudens nu gebruiken.

Foto: Jan Breur

SP-Kamerlid Renske Leijten: "Er is zoveel potentieel voor het opwekken van energie op de daken. Ons aangenomen voorstel is een voorbeeld van klimaatrechtvaardigheid en wat ons betreft de manier om klimaatbeleid eerlijk uit te voeren."

Het voorstel van de SP zorgt ervoor dat de regering zich ervoor moet inzetten om het potentieel voor zonnepanelen op daken te benutten. Wat de Veense SP betreft, wordt deze lijn ook in Veenendaal doorgezet; op daken en in linten langs de snelweg.
"Zonnepanelen zijn minder ingrijpend in de leefomgeving dan windturbines, waar het de afgelopen maanden veel over is gegaan," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "En een stuk minder gevaarlijk dan de kerncentrales die de VVD voorstelt. Wij zitten niet te wachten op een Tsjernobil aan de Grift!"

Foto: SP Veenendaal

Voorstellen

mede-ingediend door de SP:
 • Schrappen zoekgebied voor wind in Renswoude
  ProV, SP, e.a.
 • Toepassings voorzorgsprincipe "10x tiphoogte" mbt afstand tussen bebouwingen windturbines
  SGP, SP, e.a.
 • Grensoverschrijdende samenwerking zoekgebieden Renswoude, Rhenen, Ede en Utrechtse Heuvelrug
  ChristenUnie, SP, e.a.
 • Schrappen vier zoeklocaties windturbines Ede vlakbij Veenendaal
  VVD, SP, e.a.
 • Zonnelint langs de A12
  CDA, SP, e.a.
 • Leefgebied wespendief Utrechtse Heuvelrug
  CDA, SP, e.a.
Niet mede-ingediend, maar wel gesteund door de SP:
 • Lokaal eigenaarschap
  ​GroenLinks e.a.
Niet gesteund door de SP:
 • Meer urgentie op inzet van alternatieven, zoals kernenergie
  VVD, Lokaal Veenendaal

Links naar de voorstellen worden geactiveerd zodra ze beschikbaar zijn.


Zie ook:

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier