h

Alternatief voor windturbines?

18 mei 2021

Alternatief voor windturbines?

Foto: SP Veenendaal

Energiestrategie besproken in raadscommissie

De windturbines die in de Regionale Energiestrategie (RES) gepland staan aan de rand van Veenendaal, hebben veel stof doen opwaaien. Maar er zijn alternatieven; betoogde SP'er Sietse van der Bij toen de raadscommissie hier gisteravond (maandag 17 mei) over sprak.
Op het gebied van zonne-energie is er nog best wat te halen!

De SP snapt heel goed dat omwonenden niet zitten te wachten op een grote windkolos in de omgeving van hun woning. Van der Bij noemde de weerstand begrijpelijk, "want de turbines zijn hoger dan de Utrechtse Domtoren en de nieuwe kerk uit Delft, zelfs als we deze boven op elkaar zouden plaatsen. In heel Europa zijn dit soort hoge mega windturbines, zo dicht bij de bebouwde kom, niet voor niets, zeer zeldzaam."

"Als alternatief zien wij het opstellen van zonnepanelen langs snelwegen, vergelijkbaar met de panelen langs de A32 bij Heerenveen," aldus van der Bij. "Als SP werken we aan een voorstel om dit in de strategie op te nemen. Als er toch ergens windmolens geplaatst zouden moeten worden, dan heeft het onze voorkeur om deze ook langs snelwegen te plaatsen in een kleiner formaat."

Op donderdag 27 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de Energiestrategie. Als de kolossale windturbines niet uit de plannen worden geschrapt, zal de SP hier tegen stemmen.


Foto: SP Veenendaal

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier