h

Kale berm? Foutje bedankt!

29 mei 2024

Kale berm? Foutje bedankt!

Foto: Baukje Hiemstra

Provinciale SP stelt vragen
over maai-incident Rondweg

De Utrechtse statenfractie van de SP ontving onlangs verschillende klachten over het maaigedrag van de provincie. De ontluikende bloemenpracht in de berm van de Veenendaalse Rondweg Oost (N233) heeft het veld moeten ruimen bij een wel heel grondige maaibeurt.
Reden voor fractievoorzitter Jan Breur om hier vragen over te stellen in Provinciale Staten.

"De klaprozen, margrieten en koekoeksbloemen die net opkwamen zijn hier rigoureus weggemaaid. Terwijl wij ons zorgen maken over de bijensterfte, wordt er vanuit de provincie bijgedragen aan het probleem, in plaats van de oplossing," aldus Breur. "Dit kan niet de bedoeling zijn!"

Het bleek ook inderdaad niet de bedoeling te zijn. Het vernietigen van de bloemen is niet conform het maaibeleid. De aannemer die de het bermonderhoud op deze plek verzorgt heeft abuisievelijk verkeerd materieel gebruikt - en is hier inmiddels ook al op aangesproken.

Breur: "Helaas, de bloemen krijg je er nu niet mee terug. Maar het is een hele opluchting om te weten dat ze de volgende jaren gewoon mogen blijven staan. Anders zou ik een motie hebben ingediend..."

Reactie toevoegen

U bent hier