h

Toekomst voor Poppodium

21 december 2015

Toekomst voor Poppodium

Foto: SP Veenendaal

Het Pop- en Cultuurpodium (Escape) mag in Veenendaal uit de running zijn; ze is nog niet definitief ten grave gedragen. Afgelopen donderdag zette de gemeenteraad een stap in de richting van (her)opening...

Bij een knullig verlopen aanbesteding van het Welzijnswerk in 2013 is Pop- en Cultuurpodium Escape, dat destijds onder Welzijn Veenendaal viel, "over het hoofd gezien". Sluiting volgde, en toenmalig cultuurwethouder Hans Bouwmeester trad af.

De gemeenteraad wist nog wel een mogelijkheid tot heropening te creëren, maar de partijen bleven het oneens over de manier waarop. En een burgerinitiatief hieromtrend werd niet-ontvankelijk verklaard, omdat het nog niet langer dan twee jaar geleden was dat er een raadsbesluit over werd genomen.

En nu...

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 december jongstleden, diende D66-fractievoorzitter Coby van den Heuvel - mede namens de SP en anderen - een plan in, dat op een meerderheid in de gemeenteraad kon steunen. Dit deed ze via een tweetrapsraket.

Bij behandeling van de Bestuursrapportage diende zij een voorstel in om geld vrij te maken voor het Poppodium. Later die avond werd er een motie ingediend, waarbij een subsidie werd ingesteld met dit geld - inclusief randvoorwaarden om aanspraak te maken op deze subsidie. Hiermee is de hoop op de (her)opening van het/een Pop- en Cultuurpodium nieuw leven ingeblazen.

Foto: Toke van de Rovaart
Wie zich inzet voor het Poppodium, heeft aan de SP een loyale medestander. De SP zet zich in voor het hoogst haalbare resultaat voor Pop- en Cultuur. Fractievoorzitter Jan Breur heeft bij herhaling benadrukt dat als Veenendaal een 'jonge leefstad' pretendeert te zijn, jongeren een volwaardige plaats in het culturele aanbod verdienen.

In 2014 organiseerde de SP een manifestatie voor Jongeren en Cultuur in Veenendaal. Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk was één van de sprekers. Pop-en Cultuurpodium Escape speelde hierin een centrale rol...

Reactie toevoegen

U bent hier