h

SP agendeert Burgerinitiatief Escape

6 november 2015

SP agendeert Burgerinitiatief Escape

Foto: SP Veenendaal

Het Burgerinitiatief over Escape is, op basis van één artikel in de verordening niet-ontvankelijk verklaard. Toch zal het besproken worden; de SP heeft om agendering in de commissie gevraagd.

In de verordening 'Burgerinitiatief' staan een aantal regels waaraan een burgerinitiatief moet voldoen. Eén van die regels is, dat er langer dan twee jaar voorafgaand aan het indienen ervan, niet over het betreffende onderwerp een raadsbesluit mag zijn genomen.

In het geval van Escape, zijn er de afgelopen twee jaar wel twee raadsbesluiten genomen: in december 2013 en in juni 2015. Geen van beide raadsbesluiten hebben echter geleid tot heropening van het poppodium.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "De indieners van het burgerinitiatief hebben zich bereid getoond mee te denken over de oplossing van een probleem waar wij als gemeenteraad maar niet uit lijken te komen. En hebben steun onder de bevolking gezocht. Het minste wat we kunnen doen is in ieder geval in de openbaarheid uit te spreken wat we van hun voorstel vinden. Vandaar dat ik om agendering heb gevraagd."

Bovendien wil de SP de verordening herzien. Breur: "Iedereen heeft de mond vol van burgerparticipatie; laten we het dan ook mogelijk maken. Het wordt tijd dat we onnodige belemmeringen voor burgerinitiatieven schrappen, zodat het voor de Veenendalers makkelijker wordt om invloed te hebben op de politieke agenda."

Reactie toevoegen

U bent hier