h

De slag om 'nieuw Escape'

24 april 2015

De slag om 'nieuw Escape'

Als de gemeenteraad een beslissing neemt over Escape, is het nooit de meest ideale - maar altijd het best haalbare. De raadsvergadering van 23 april was hierop geen uitzondering...

Voor de SP is het helder: jongerencultuur hoort een volwaardige plaats te hebben in het cultureel aanbod van een 'jonge leefstad'. Een poppodium hoort daarbij.
Dit was ook de insteek bij het raadsvoorstel om Escape een doorstart te laten maken: weliswaar zonder subsidie, door een commerciële exploitant. Geen ideale uitgangspositie, maar in de legendarische raadsvergadering van december 2013 het best haalbare.

Dat de randvoorwaarden niet ideaal waren, en dat de nieuwe exploitant nog geen eerdere ervaring heeft met een poppodium, maakte het geheel erg spannend. In de commissievergadering een week eerder, hadden veel partijen opmerkingen over het businessplan van de exploitant. SP-fractievoorzitter Jan Breur benadrukte toen - en ook nu weer - dat de vrijwilligers op waarde geschat moesten worden.
In de gemeenteraad vroeg hij of Wethouder Hollander de gemaakte opmerkingen van alle partijen (veel heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden) wilde overbrengen aan de exploitant; opdat deze zijn voordeel er mee kon doen.

Omdat één en ander zo spannend is, dienden D66 en SP een motie in. Hierin verzochten ze de wethouder om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De gemeenteraad wilde betrokken blijven. Omdat wethouder Hollander toezegde dat ze dat sowieso zou doen, hoefde deze motie niet in stemming te worden gebracht.

In de gemeenteraad tekenden zich drie kampen af, over de plannen voor het nieuwe poppodium:

  • De SGP, die helemaal niet wilde, en simpelweg tegen de heropening van het poppodium was,
  • SP, D66, GroenLinks, VVD en CDA die in dit plan het best haalbare zagen, en ermee vooruit wilden,
  • ChristenUnie, PvdA en Lokaal Veenendaal, die weliswaar niet tegen heropening van het poppodium waren - maar geen heil zagen in de plannen.

ProVeenendaal liet gedurende de vergadering niet het achterste van hun tong zien, maar probeerden uit de woorden van de andere partijen een compromis te destilleren. Uiteindelijk dienden ze, samen met D66 en Lokaal Veenendaal een wijzigingsvoorstel in.
Hierdoor zou het krediet voor de aanpassing van de voorgevel (datgene waar de raad feitelijk over besloot) pas worden vrijgegeven als de crowdfunding rond was.

Omdat dit de boel aardig zou vertragen - en het had voor de SP al te lang geduurd - stemde de SP tegen de aanpassing. VVD en CDA vonden dat een businessplan sowieso niet door de gemeenteraad moet worden beoordeeld en stemden ook tegen. En de SGP stemde tegen, want de SGP is sowieso tegen het poppodium.
Er was echter wel een meerderheid voor de aanpassing, en dus werd het raadsvoorstel aangepast.

Het nieuwe raadsvoorstel was weer niet het meest ideale, maar wel weer het best haalbare. Dus kreeg het de steun van de SP.
Hoe gemankeerd het nieuwe voorstel ook is, het wordt wel gesteund door alle partijen...
... behalve de SGP.

Wordt vervolgd...

Foto: A.J. Breur
Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier