h

Zorggeld wordt parkeergeld

30 juni 2015

Zorggeld wordt parkeergeld

Foto: Jan Breur

Wat doe je met overgebleven zorggeld? Bewaren voor zorg in de toekomst? Of uitgeven aan andere zaken? Het College van Burgemeester en Wethouders opteert voor dat laatste.

Het College is het afgelopen jaar bang geweest dat zij niet voldoende geld zou hebben voor zorg. Vorige maand vroegen zij de raadscommissie nog om advies over verdere bezuinigingen.

De angst om niet genoeg te hebben leidde tot allerhande 'onderspenderingen' in het Sociale Domein, met als gevolg dat hier geld over was. In plaats van dit geld te bestemmen voor zorg in de toekomst, stelde het College voor om er andere dingen mee te doen - onder andere het gat in de Parkeerexploitatie te dichten.

Een aantal partijen in de gemeenteraad stelde nog voor om een 'zorgreserve' in te stellen, maar kregen geen meerderheid achter zich. En zo veranderde zorggeld in parkeergeld...

De SP wil juist een ruimhartigere invulling van het zorgbeleid. Dat er dan grote hoeveelheden geld aan de zorg worden onttrokken om de Parkeerexploitatie vlot te trekken, is niet uit te leggen.
Bij het vaststellen van de jaarstukken stemde de SP dan ook TEGEN de herbestemmingen van de 'overschotten'.

Reacties

Na een jaar vechten, momenteel maandelijks een chronisch financieel te kort, door alle zorgen en spanningen wordt mijn dystonie alleen maar erger.... Ik heb maar een woord: SCHOKKEND!
Is het niet mogelijk om de hele Veenendaalse bevolking van bovenstaande artikel op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld Rijnpost, Veenendaalse Krant. Ik heb zelf bovenstaand al gemeld bij belangenvereniging Ieder(in).

In dIt zo christelijke Veenendaal waar naastenliefde en respect belangrijke woorden in elk geloof zijn,
laat de zo christelijke gemeente Veenendaal nu zien hoe respectloos met hulpbehoevende mensen wordt omgegaan. De gemeente maakt de zorg voor deze mensen fysiek maar ook psychisch kapot. Dat is het tegenovergestelde van naastenliefde.
Het geld voor de hulpbehoevende mensen gaat naar voorzieningen die de gemeente verkeerd begroot heeft.
Om eerlijk te zijn: IK KAN NIET GELOVEN DAT ER ZO MET GELDEN, BESTEMD VOOR MENSEN DIE HULP NODIG HEBBEN AAN/VOOR ZORG, WORDT OMGEGAAN.
Ik zou niet meer over straat durven lopen (als lid van gemeenteraad die dit voorstel heeft aanvaard). Ik zou mij rot samen.

Dit is het zoveelste voorbeeld van wanprestaties binnen landelijke- en lokale overheden. Geld gebruiken wat voor de zorg bestemd is om..parkeerkosten te dekken? Schaam je je dan niet de oren van je kop als gemeente? Zal ik in het vervolg dan maar geen OZB betalen omdat ik daar een ander doel mee heb? Gelijke monnikken, gelijke kappen.
Dit bericht moet de landelijke pers ook maar eens oppikken...de zorgbehoevenden in de kou laten staan...is dat nou sociaal? Nee! Is dat Christenlijk? Nee! Is het associaal? JA,

Reactie toevoegen

U bent hier