h

Al meer dan genoeg bezuinigd op de WMO

23 mei 2015

Al meer dan genoeg bezuinigd op de WMO

Foto: AJ Breur

Er is al meer dan genoeg bezuinigd op de WMO; vindt de SP. De partij wil het eerst hebben over de kwaliteit van zorg, ondersteuning en voorzieningen - voordat nieuwe bezuinigingen überhaupt bespreekbaar worden.

"Laten we eerst bespreken welk kwaliteitsniveau we willen bieden," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Vervolgens kijk je wat het kost, en hoe je dat geld bij elkaar kunt sprokkelen. Pas als dat niet lukt, kun je het over bezuinigingen hebben."

Een meerderheid in de gemeenteraad ondersteunt het raadsprogramma - waarin staat dat er alleen geld aan de WMO mag worden besteed dat het Rijk ervoor aan de gemeente geeft. En geen cent meer.
De SP - die tegen het raadsprogramma heeft gestemd - ziet niets in die afspraak.
"De Rijksgelden mogen wat ons betreft best worden aangevuld. Kwaliteit moet voorop staan; niet een beklemmend financieel kader."

De SP pleit al langere tijd voor het aanleggen van een 'reserve', oftewel 'spaarpotje' voor de WMO - zodat eventuele tekorten kunnen worden opgevangen.

Foto: Jan Breur
Het WMO-forum, bij monde van Cees van Hal, wees de raadscommissie er afgelopen woensdagavond op dat de eerdere bezuinigingsdoelstellingen op de WMO reeds behaald en overtroffen zijn. Wat de SP betreft des te meer reden om nu niet opnieuw te bezuinigen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier