h

Novemberdebat WMO: "De basis moet op orde zijn!"

16 november 2015

Novemberdebat WMO: "De basis moet op orde zijn!"

Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Op de elfde van de elfde (11 november) jongstleden vond het elfde NOVEMBERDEBAT plaats. Het thema van dit jaar was de WMO.

In Activiteitencentrum Duivenwal spraken Yolande de Meer, Jan Burger, Cees van Hal en Marieke Overduin over dit belangrijke onderwerp; onder leiding van SP-Regiovertegenwoordiger Koen Verhofstad.

Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Yolande de Meer - Ervaringsdeskundige

Het spits werd afgebeten door Yolande de Meer, die als WMO-ervaringsdeskundige haar verhaal vertelde. Ze lijdt aan een neurologische aandoening, genaamd dystonie. Dit maakt dat de aansturing van haar spieren het soms laat afweten, waardoor alle dagelijkse dingen erg moeilijk tot zelfs onmogelijk kunnen worden.

De Meer gaf aan dat de medewerkers van het WMO-loket haar niet altijd even goed begrepen en dat haar hulpvraag soms ter zijde werd geschoven. De kosten die bij haar aandoening horen zijn meer dan ze kan opbrengen, maar omdat haar uitkering net te veel boven de bijstandsgrens is, kan ze geen beroep doen op bepaalde potjes en regelingen.

Foto: Cor van Londen

Paneldiscussie: Jan Burger (SP)

Na de inleiding van Yolande de Meer, was het tijd voor de paneldiscussie tussen Jan Burger, Cees van Hal en Marieke Overduin. Jan Burger is wethouder namens de SP in Wijk bij Duurstede. Wijk is een voorbeeldgemeente van hoe de WMO goed geregeld kan zijn.

Volgens Burger moet de basis in orde zijn. Niet beknibbelen op een uurtje thuiszorg meer of minder, maar zorg dat dit gewoon goed geregeld is. Dat bespaart een hoop duurdere zorg, en vanuit een goed geregelde basis is het makkelijker om de rest te organiseren.

Daarbij houdt men in Wijk bij Duurstede de lijntjes kort. Het sociale domein is verdeeld over slechts twee wethouders, en de mensen van de gemeente en de welzijnsorganisatie vormen samen één team.

Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Paneldiscussie: Marieke Overduin (CDA)

Hoe anders is het in Veenendaal, waar Marieke Overduin namens het CDA wethouder is. Hier is het sociale domein verdeeld over alle vijf de wethouders. De filosofie daarchter is, dat het hele college verantwoordelijk is. De uitvoering ligt primair bij welzijnsorganisatie Veens.

De grootste overeenkomst tussen Veenendaal en Wijk bij Duurstede is, dat beide gemeenten het sociale domein bedienen binnen het budget dat de rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt. Echter, blijft er in Wijk bij Duurstede geld over, dan blijft dit geld binnen het sociale domein: een overschot op de WMO geeft bijvoorbeeld ruimte om meer te kunnen doen aan jeugdzorg. In Veenendaal kunnen overschotten ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de parkeerexploitatie te dichten; iets wat onlangs is gebeurd.

Ook blijken Burger en Overduin verschillende visies te hebben op de verantwoordelijkheid van een wethouder. Overduin benadrukte bijvoorbeeld, dat de besluitvorming bij de gemeenteraad ligt; Burger vindt dat het College ook een mening heeft - en dat die immers de besluiten die de gemeenteraad neemt voorbereiden. Ook schroomt Burger niet om een stevig woordje te spreken met uivoerders, wanneer er problemen boven komen; Overduin is meer van de school van afgebakende verantwoordelijkheden.

Foto: Cor van Londen

Paneldiscussie: Cees van Hal (WMO-forum)

Cees van Hal is voorzitter van het WMO-forum, een adviesorgaan voor het College van Veenendaal waarin tal van belangenorganisaties voor WMO-gebruikers zijn vertegenwoordigd. Hij deelde de visie van Jan Burger, dat de basis op orde moet zijn - en voegde daar een dimensie aan toe: de kwaliteit van de keukentafel-gesprekken.

Van Hal: "Een goede wethouder, en goede beleidsambtenaren zijn aardig; maar wat echt belangrijk is, is de kwaliteit van de mensen die het keukentafelgesprek voert. Daarmee valt of staat de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning, dus daar moet je de beste mensen hebben."

Ook merkte Van Hal op, dat er in de gemeenteraad van Veenendaal relatief weinig gesproken wordt over het sociale domein: "Het gaat hele avonden over de koopzondag of de parkeerexploitatie, en soms tien minuten, hooguit een half uurtje over de zorg. Het is niet dat die andere onderwerpen niet belangrijk zijn, maar het sociale domein mag best wat meer aandacht krijgen."

Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Afsluiting

Na het debat volgden er nog een aantal vragen uit het publiek. Zoals:

  • Hoe is signalering gewaarborgd, nu Huishoudelijke Ondersteuning is veranderd in Schoonmaakondersteuning?
  • Hoe kan een leek de weg vinden in de WMO met al haar loketten en organisaties?
  • Waarom zijn de brieven over de WMO vaak in onbegrijpelijke taal geschreven?

Toen de verschillende panelleden op deze vragen hadden gereageerd, was het echt tijd voor de afsluiting. De deelnemers ontvingen een presentje, en werden hartelijk bedankt voor hun inbreng. Ook discussieleider Koen Verhofstad werd bedankt.

Volgend jaar is er uiteraard weer een Novemberdebat.


foto-impressie

Foto: Jan Breur / SP Veenendaal
Foto: Jan Breur / SP Veenendaal
Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal
Foto: Cor van Londen
Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal
Foto: Cor van Londen / SP Veenelndaa
Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Van boven naar beneden:

  • Welkomstwoord door afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra
  • Ervaringsdeskundige Yolande de Meer doet haar verhaal
  • SP-Regiovertegenwoordiger Koen Verhofstad is de debatleider
  • Het panel (zittend, vlnr) Marieke Overduin, Cees van Hal, Jan Burger; staand: Debatleider Koen Verhofstad
  • In de pauze werd volop gesproken; vragen voor de discussie in de tweede ronde werden opgeschreven
  • Het publiek luisterde gespannen toe...
  • Aan het eind van de avond kregen de deelnemers een presentje mee

Reactie toevoegen

U bent hier