h

SP durft duidelijke taal te vragen

10 november 2014

SP durft duidelijke taal te vragen

Afgelopen donderdag, 6 november, is de gemeentelijke begroting vastgesteld. Alle politieke partijen spraken hierbij hun algemene beschouwingen uit. De SP gebruikte deze vooral om te vragen wat nu het verhaal van het College is...

Hoewel SP-fractievoorzitter Jan Breur niet onder stoelen of banken schuift dat de werkwijze van het College hem bevalt, is het hem nog steeds niet duidelijk waar het inhoudelijk voor staat. Hij vergeleek het met de eerste delen van een stripboekenreeks: "... het college zal nu toch snel haar verhaal moeten brengen, anders haken de lezers af..."

De SP'er plaatste enkele vraagtekens bij het optimisme dat het College tentoonspreidde in de begroting. Het laten vervallen van de reservering Sociale Werkvoorziening was niet een keuze die de SP zou maken: "Zo verwacht het college dat de jaarlijkse reservering voor de sociale werkvoorziening van een half miljoen dit jaar niet nodig zal zijn. Dit, terwijl er – vooral dankzij het kabinet – moeilijke tijden aankomen voor IW4. En juist in het jaar dat de grote overgang plaatsvindt, een jaar van onzekerheid bij uitstek, denkt het college: IW4 redt het wel."

Ook is het College stukken optimistischer dan de SP, als het gaat om de werkervaringsplekken die uit de 'Social Return of Investment' bij aanbestedingen moeten rollen. Breur: " Een werkervaringsplaats is nog geen baan. Daarbij blijkt uit een recente uitzending van de Altijd Wat Monitor dat Social Returns in veel gevallen uitdraaien op draaideurwerkloosheid." Desallniettemin verwacht het College hier vijf en een halve ton mee te besparen.

De SP vroeg niet alleen duidelijke taal van het College over de inhoud en visie van diens beleid. Ook vroeg de SP dit in de communicatie naar inwoners over het sociale domein. Met een motie vroeg de SP dit voortaan in algemeen begrijpelijk Nederlands te doen (taalniveau B1); en kreeg hiervoor steun van een overgrote raadsmeerderheid.

Reactie toevoegen

U bent hier