h

Zorggeld. Voor zorg.

1 juli 2016

Zorggeld. Voor zorg.

Foto: SP Veenendaal

De onderbesteding in het Sociale Domein, oftewel het overgebleven zorggeld, zal niet verdwijnen op de grote hoop. Gisteravond (30/6) heeft de gemeenteraad tijdens 'Verantwoordingsdag' een aantal voorstellen - mede-ingediend namens de SP - aangenomen, dat het zorggeld veilig stelt voor de zorg.

Uit de jaarstukken van de gemeente blijkt, dat er 5,3 miljoen euro in het sociale domein 'over' is. Aanvankelijk zou daarvan 'slechts' 3 miljoen in de eerder gecreëerde zorgspaarpot gestoken worden - en de rest zou vervallen voor algemeen gebruik.

Het WMO-forum gaf eerder aan boos te zijn over deze gang van zaken. Er is nog een hoop te winnen op het gebied van zorg. De hoge eigen bijdragen die gevraagd worden, leiden tot zorgmijding. Dan past het niet om duur zorggeld aan andere zaken uit te geven.

SP, ChristenUnie, PvdA, CDA en ProVeenendaal zijn het met het WMO-forum eens, dat zorggeld aan de zorg moet worden besteed. Zij stelden voor om het hele bedrag in de zorgpot te steken, en willen op korte termijn voorstellen zien om het zorggeld bij de mensen terecht te laten komen die het nodig hebben.

VVD-Fractievoorzitter Dylan Lochtenberg wilde van de SP weten, of zij het niet 'fout' vonden dat er dan nog altijd geld in het spaarpotje bleef zitten - en dat niet alles in één keer werd uitgegeven.
Jan Breur, fractievoorzitter van de SP antwoordde hierop: "We weten dat dit kabinet niet goed is voor de zorg. We weten nog niet wat erna komt. We moeten wat vlees op de botten hebben om de zorgwinter door te komen."

De voorstellen zijn allemaal met een meerderheid aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier