h

WMO: U bent niet alleen...

16 juni 2017

WMO: U bent niet alleen...

Foto: SP Veenendaal

Bijeenkomst aan de Duivenwal

Afgelopen zaterdag (10 juni) vond de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO' plaats in Activiteitencentrum Duivenwal. De bijeenkomst is georganiseerd door Yolande de Meer, in samenwerking met de SP. Het doel van de middag was om ervaringen uit te wisselen over de WMO in Veenendaal. En dat gebeurde volop!

Onder het genot van een kop koffie en een plak cake kwamen de verhalen. Het blijkt dat de zorg en de ondersteuning die de gemeente biedt, niet altijd 'passend' is.
Verschillende mensen voelen zich 'in de val gelokt', omdat zij door de indicatiestellers in staat worden geacht bepaalde dingen te doen. Dat zij echter na het traplopen of stofzuigen soms DAGENLANG tot niets in staat zijn blijft daarin buiten beschouwing.
Ook zien mensen soms af van bepaalde hulp, zoals schoonmaakhulp, omdat de kosten daarvan te hoog zijn. Of... omdat zij zich niet gehoord voelen door de gemeente.

Yolande's strijd

Yolande de Meer heeft zelf 18 MAANDEN moeten knokken, voordat zij de hulp kreeg die zij nodig had. In haar strijd hoorde zij vaak: "u bent echt de enige die dit probleem heeft. Anderen horen wij hier nooit over."
Omdat ze dit onwaarschijnlijk achtte, nam ze contact op met de SP en zette ze de bijeenkomst 'Koffie, Cake & WMO' op.

De Meer: "Het is heel belangrijk dat de gemeente weet wat er onder zijn burgers leeft. Ook met betrekking tot de zorg. Daarom is het goed als wij regelmatig bij de gemeente aan de deur rammelen met betrekking tot de WMO. Dat we regelmatig de gemeentelijke politiek vertellen waar er nog knelpunten, problemen, enzovoorts zitten. Ik word als ervaringsdeskundige aangekondigd, maar dat bent u ook! Daarom willen we graag met u in gesprek gaan."

Jan Breur: WMO in vogelvlucht

SP-Fractievoorzitter Jan Breur nam de zaal in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de WMO in de Veense politiek.
Dat het College van Burgemeester en Wethouders aanvankelijk bang was te weinig geld voor de WMO te hebben - en daarom extreem zuinig was. Vervolgens bleek er jaar op jaar geld over te zijn - wat dan niet naar zorg ging maar naar noodlijdende parkeergarages. Na een handtekeningenactie van de SP en een besluit van de Gemeenteraad* is er een zorgspaarpot in het leven geroepen.

Omdat er nog steeds ieder jaar veel zorggeld overblijft, heeft de Gemeenteraad ook de opdracht gegeven om de Eigen Bijdrage fors te verlagen. Maar omdat vele kleintjes nog altijd één grote maken, wilde de Gemeenteraad ook dat er wat aan de STAPELING van Eigen Bijdragen werd gedaan. Dat wilde het College van Burgemeester en Wethouders niet.

De SP wil het liefst dat de Eigen Bijdrage helemaal wordt afgeschaft. Ook wil de SP dat er ruimhartig wordt omgegaan met het afgeven van indicaties, zodat iedereen de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft...

WMO-Forum: Neem een expert mee!

Ook een vertegenwoordiging van het WMO-Forum was op de bijeenkomst afgekomen. Voorzitter Cees van Hal en vice-voorzitter Henk van de Brandt waren aanwezig. Het WMO-forum adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de WMO, en behartigt daarin de belangen van mensen met een zorg/hulpvraag, mantelzorgers en vrijwilligers.

Het WMO-forum wees de aanwezigen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning mee te nemen naar gesprekken met de gemeente. Een cliëntondersteuner is een deskundige die helpt om duidelijk te maken wat het probleem en de hulpvraag van iemand precies is. Hierdoor wordt beter duidelijk welke hulp of ondersteuning er nodig is, en wordt iemand niet met te weinig of de verkeerde zorg naar huis gestuurd.

De gemeente is VERPLICHT om cliëntondersteuning toe te staan bij gesprekken. En dat niet alleen. Als iemand aangeeft cliëntondersteuning bij een gesprek te willen, maar niet weet hoe die daaraan moet komen, moet de gemeente helpen een cliëntondersteuner te vinden.
Volgens WMO-Forumvoorzitter Cees van Hal WIL de gemeente ook graag dat er cliëntondersteuning bij de gesprekken aanwezig is.
Cliëntondersteuning is onder andere te verkrijgen via MEE.


Foto: Koffie, Cake & WMO

Blogs:


*) De Gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking en wordt eens in de vier jaar gekozen. De Gemeenteraad geeft opdrachten aan het College van Burgemeester en Wethouders, en controlleert of die opdrachten naar behoren worden uitgevoerd.

Reactie toevoegen

U bent hier