h

EIGEN BIJDRAGE: College houdt stapeling

9 juni 2017

EIGEN BIJDRAGE: College houdt stapeling

Niet bereid actie te ondernemen

Het College van Burgemeester en Wethouders is niet bereid iets te doen aan de stapeling van Eigen Bijdragen in de WMO. Dit lieten zij per memo weten aan de gemeenteraad - die eerder per motie verzocht had om actie hieromtrent. Gisteravond (donderdag 8 juni) werd over dit memo gediscussieerd in de Raadscommissie.

"Ik kan mij voorstellen dat DIT College ervoor kiest om niets te doen," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur tijdens de bespreking. "Een ANDER College, een College met meer linkse partijen, zou echter een andere afweging gemaakt hebben."
De SP kan zich dan ook niet vinden in de drie redenen die het College gaf om niets te doen aan de stapeling.

Drie slechte redenen

1. Door aanpassing in eigen bijdragen is stapeling al verminderd
(grotendeels oneens)

Het College is van mening dat er al het nodige is gedaan aan (de stapeling van) de Eigen Bijdragen, doordat er vorig jaar is besloten deze te verlagen. De SP vindt dit argument van de drie nog degene die het meest in de buurt van houtsnijden komt, maar nog steeds erg zwak.
"Na een bezoek aan het toilet ben je ook gewicht kwijt," vergeleek SP'er Breur, "de vraag is alleen of het genoeg is. Ik kan mij voorstellen dat het College de behoefte heeft om even aan te kijken hoe het uitpakt. Maar om nu al met een finale afwijzing te komen is niet te rechtvaardigen met dit argument."
Lokaal Veenendaal bracht in herinnering dat de gemeenteraad uitdrukkelijk had gevraagd om het voorkomen van stapeling BIJ de verlaging van de Eigen Bijdragen.

2. Er is geen geld voor (oneens)

Burgemeester en Wethouders zijn van mening dat het meerjarenperspectief van het WMO-geld geen financiële ruimte biedt om de stapeling van Eigen Bijdragen aan banden te leggen. Aangezien er jaar in jaar uit miljoenen aan zorggeld overblijven, vindt de SP dit een flauwekulredenatie.
"De gemeente begroot het WMO-geld altijd extreem conservatief, zelfs defensief," aldus Breur, "waardoor er meer geld overblijft dan in de zorgspaarpot past. De financiële ruimte om iets aan de stapeling van Eigen Bijdragen te doen is er heus wel."

3. Het is niet de bedoeling (oneens)

De derde reden is misschien wel de reden waarover de SP het meest van mening verschilt met het College. "Verdere aanpassingen in het eigenbijdragebeleid passen niet binnen onze transformatie- en kantelingsdoelen," schrijven Burgemeester en Wethouders in hun memo. Vrij vertaald betekent dit dat het College vindt dat mensen met een hulpvraag ZELF een aanzienlijk deel van de zorgkosten moeten (blijven) ophoesten.
De SP vindt dat zorg en ondersteuning iets is wat van ons allemaal is, en dat mensen met een hulpvraag niet onnodig op kosten moeten worden gejaagd.
"Dat het niet binnen UW doelen valt, is voor ons geen reden om niets aan de stapeling van Eigen bijdragen te doen," zei Breur. "ONS doel is het afschaffen van de Eigen Bijdrage!"

Koffie, Cake & WMO

Foto: Koffie, Cake & WMO

Morgenmiddag (zaterdag 10 juni) vindt er in Activiteitencentrum Duivenwal een bijeenkomst plaats, genaamd 'Koffie, Cake & WMO'. Vanaf 15:00u kunt u onder het genot van een kop koffie en een plak cake uw ervaring delen over de WMO. Deze middag wordt georganiseerd door Yolande de Meer - ondersteund door SP Veenendaal.

Uiteraard kunt u hier ook vertellen wat u vindt van de hoogte en de stapeling van de Eigen Bijdragen...

Foto: Koffie, Cake & WMO

KOFFIE, CAKE & WMO

ZATERDAG 10 JUNI 2017

VANAF 15:00u IN ACTIVITEITENCENTRUM 'DUIVENWAL'
DUIVENWAL 1, VEENENDAAL

Reactie toevoegen

U bent hier