h

Gedreutel rond koopzondag

29 november 2017

Gedreutel rond koopzondag

Foto: Jan Breur

Besluitvorming maand uitgesteld...

Toen Wouter Kolff afscheid nam als burgemeester van Veenendaal, gaf hij de gemeenteraad een advies mee met betrekking tot de koopzondag: neem een besluit en hou je eraan. Een advies aan dovemansoren.
Nauwelijks was hij vertrokken, of er kwam al een voorstel om het vorig jaar genomen besluit op de schop te gooien. En alsof dat nog niet genoeg is, is de besluitvorming over dit nieuwe voorstel ook nog eens een maand uitgesteld...

De SP had vorig jaar voorgesteld om winkels de gelegenheid te geven om open te gaan bij evenementen. Dat voorstel kreeg een meerderheid, en bleek succesvol. Zo succesvol, dat het CDA bij de evaluatie ervan aangaf niet langer keihard tegenstander te zijn van koopzondagen.
In de hoop op steun van het CDA draaiden raadsleden Kees Lochtenberg en Puck van Aart (respectievelijk LokVee en PvdA) een nieuw voorstel in elkaar: winkels vaker open op zondag - en een evenement is niet langer een vereiste.

Uitstel

Die steun van het CDA bleek echter niet vanzelfsprekend.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 november, waarin een besluit zou worden genomen over dit voorstel, deed SGP'er Dick Both namens de drie christelijke partijen (inclusief CDA) een ordevoorstel om de bespreking een maand uit te stellen. De motivatie: er was nog onvoldoende inspraakmogelijkheid geweest voor winkeliers, hun personeel en andere betrokkenen.

Voor de SP was dit een lastig punt.
Fractievoorzitter Jan Breur: "Aan de ene kant is het inderdaad zo dat de belanghebbenden niet gekend zijn in dit specifieke voorstel. Aan de andere kant wordt over het onderwerp 'koopzondag' in de brede zin van het woord al vijf jaar gepraat in Veenendaal, zijn er diverse onderzoeken geweest, is er veel ingesproken, zijn er brieven geschreven. De standpunten zijn duidelijk."

Dat geldt zeker ook voor de politiek. ChristenUnie en SGP wilden weliswaar meer inspraak, maar gaven ook aan dat die inspraak geenszins zou leiden tot een wijziging van hun standpunt. Zij zouden de winkels het liefst willen sluiten op zondag.
In de hoop dat het CDA een maand later wel hun voorstel zou steunen, stemden de partijen van Lochtenberg en Van Aart in met het uitstel - waardoor er een meerderheid was voor het ordevoorstel van Dick Both. Besluitvorming wordt een maandje uitgesteld.

Stadsgesprek

Nadat het uitstel een feit was, kwam Both namens de drie christelijke partijen met nog een voorstel. Er moest een dialoogavond worden georganiseerd, dat tot doel had: mensen informeren over het te nemen besluit en hen de gelegenheid geven hierover te spreken. Naar Rhenens voorbeeld werd deze dialoogavond 'Stadsgesprek' genoemd.
In de hoop dat dit Stadsgesprek ervoor zou zorgen dat het CDA hun voorstel ging steunen, toonden de partijen van Lochtenberg en Van Aart zich ook voorstander van het stadsgesprek.

Dit keer stemden ook de SP en DENK voor.
SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Als we dan toch een maand uitstellen, laten we dan niet een maand op onze handen gaan zitten. Laten we die maand dan inderdaad benutten voor inspraak. Anders is dat uitstel ook nog eens voor niets geweest."
Het moge duidelijk zijn, dat de SP liever helemaal geen uitstel had gehad, maar die avond over het voorstel zelf had willen stemmen. Overigens is de SP bijzonder tevreden over de huidige regeling rond koopzondagen en heeft geen behoefte aan een nieuw voorstel.

Foto: Jan Breur

Die arme Wouter Kolff. Wat zou hij ervan vinden dat zijn laatste oproep aan de Veense gemeenteraad zo in de wind wordt geslagen?

Reacties

Geachte M,

Ik ben tegen zondag de open.
Gun de zakenlui op zondag rust.

Reactie toevoegen

U bent hier