h

INSPRAAK over KOOPZONDAG

22 mei 2016

INSPRAAK over KOOPZONDAG

Foto: W.E.G.V.

Afgelopen donderdag vond er in Rhenen een Stadsgesprek plaats over de koopzondag. Net als in Veenendaal staat het onderwerp daar (weer) hoog op de politieke agenda.

Het onderwerp is aangekaart door de Rhenense VVD, die de maandelijkse koopzondag die ze daar kennen niet genoeg vindt, en voorstelt om de bouw- en supermarkten elke zondag open te gooien.

Fractievoorzitter Hans de Wilt geeft in een artikel van RTV Utrecht aan te rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad - op basis van een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's. Of het voorstel voldoende draagvlak heeft in de samenleving, maar blijkens eerdergenoemd artikel gaat de VVD dat de komende week meten, middels een enquête.

Het voorstel heeft in ieder geval géén draagvlak in de reformatorische kringen van de Rhenense samenleving. Dominee Mulder geeft aan het voorstel te ervaren als een dolksteek, en stelt dat de reformatorische gemeenschap tot in het diepst van haar wortels is geraakt. Dit is ondermeer te lezen in het Reformatorisch Dagblad.
Daarin stelt SGP-fractievoorzitter Van Laar dat het Vierde Gebod (de zondagsrust) niet uit de Tien Geboden kan worden geknipt; en dat deze nog altijd actueel zijn.

Foto: W.E.G.V.
 

Ondertussen in Veenendaal...

In Veenendaal heeft wethouder Arianne Hollander tegen de Veenendaalse Krant verklaard, dat het College van Burgemeester en Wethouders ongelukkig is met het koopzondagbesluit dat de gemeenteraad in april heeft genomen. Dit besluit kwam er, doordat er drie raadsleden van de ChristenUnie afwezig waren ~ en er zo een meerderheid voor de koopzondag was ontstaan.

De reden dat het College ongelukkig is, is omdat het besluit erg plotseling is genomen. Hierdoor heeft er geen ordentelijke voorbereiding met inspraakmogelijkheid (zoals in Rhenen) kunnen plaatsvinden.
Twee van de wethouders, Overduin en Verloop, staan overigens niet achter het besluit. Zij steunen de benodigde aanpassing op de winkeltijdenverordening dan ook niet.

Mila Jansen, fractievoorzitter van Lokaal Veenendaal, vindt het gebrek aan inspraak een 'merkwaardig argument'. Omdat er in betrekkelijk korte tijd vaker over de koopzondag is gesproken in de gemeenteraad - waarbij toen wel de mogelijkheid tot inspraak was - vindt ze dat er wel degelijk voldoende inspraak was. Dit geeft ze aan in een interview van Gerard van Wijk in de Veenendaalse Krant.

Haar partij zit in het defensief, omdat ze ervan worden verdacht snel de koopzondag voor te stellen toen bleek dat de ChristenUnie incompleet was. Zelf stelt ze dat ze hoe dan ook van plan waren om dit voor te stellen.

Toch inspraak?

Er mag dan in Veenendaal geen Dialoogavond of (zoals het in Rhenen heet) Stadsgesprek over de koopzondag plaatsvinden; toch is nog niet alle kans op inspraak verloren.
Om de invoering van de koopzondag definitief te maken, is er een aanpassing van de winkeltijdenverordening noodzakelijk. Hierover besluit de gemeenteraad in juni.

Betrokkenen kunnen in de commissievergadering van week 25 (op 14 of 16 juni) gebruik maken van hun burgerspreekrecht. Op die manier kan men de volksvertegenwoordiging kenbaar maken hoe er gedacht wordt over de eventuele invoering van de koopzondag.
Wie deze gelegenheid niet aan zich voorbij wil laten gaan, kan zich aanmelden via griffie@veenendaal.nl.

De SP moedigt mensen aan om hun mening te uiten. Of de partij voor of tegen de koopzondag zal stemmen, hangt af van het draagvlak onder de mensen die in een winkel werken...

Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier