h

"You can't start a fire without a spark..."

30 april 2016

"You can't start a fire without a spark..."

Foto: Jan Breur

Zonder vonk kun je geen vuur aansteken. Maar, aan vonken geen gebrek bij het winkelgebied. Het initiatiefvoorstel van VVD, CDA en SGP waren de vonk voor een goede discussie over een visie voor het Veense koopcentrum.

En de vonken laaiden behoorlijk op dankzij de 'koopzondagverrassing' van Lokaal Veenendaal...

P*mp het Centrum

VVD, CDA en SGP stelden voor om een onderzoek te laten doen naar vier onderwerpen inzake het winkelgebied om die snel 'in te klokken'. Voor verschillende partijen was dit te mager. Wat nodig is, is een integrale visie, en een kartrekker. Om dit voor elkaar te krijgen, diende de voltallige oppositie een tweetal voorstellen in. Door 'wonderlijke gebeurtenissen' en 'moverende redenen' bleven bij de indiening van één van die voorstellen alleen GroenLinks en SP over.

Bij de stemming bleek er echter wel een meerderheid voor deze voorstellen, waardoor ze wel werden aangenomen.

Koopzondag

Een ander voorstel dat werd aangenomen, was de invoering van de koopzondag. Een voorstel van Lokaal Veenendaal. Zij vonden een meerderheid in de gemeenteraad; niet omdat zij nieuwe feiten konden aandragen, of partijen hadden kunnen overtuigen van hun gelijk... Nee, de reden dat zij een meerderheid voor zich konden winnen was dat er drie leden van de ChristenUnie niet aanwezig waren.

De SP stemde tegen het voorstel, conform hetgeen er in het verkiezingsprogramma is opgenomen en is herbevestigd op de Algemene Ledenvergadering in januari. Voor de SP zijn er twee voorwaarden voor het kunnen instemmen met de koopzondag. Dat zijn:

  1. Voldoende aangetoond draagvlak bij winkeliers.
  2. Voldoende aangetoond draagvlak bij winkelpersoneel.

Aan deze voorwaarden is vooralsnog niet voldaan.

Dode mus

Dat er een meerderheid was voor de koopzondag, betekent niet automatisch dat hij ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Want om de koopzondag in te voeren, moet de winkeltijdenverordening worden aangepast. Daarover beslist de gemeenteraad in juni.
Als de gemeenteraad dan op volle sterkte is, en géén van de tegenstemmers is overtuigd om voor te stemmen, verdwijnt de tijdelijke meerderheid van afgelopen donderdag weer als sneeuw voor de zon.

Dit was ook de reden dat GroenLinks en VVD ~ weliswaar voorstander van de koopzondag ~ aangaven allerminst gecharmeerd te zijn van het voorstel van Lokaal Veenendaal; het is een dode mus.

Maar wel een dode mus die polariseert: het betrekken van de koopzondag in het totaal, maakte dat CDA en SGP zich uiteindelijk gedwongen voelden om tegen hun eigen plan te stemmen.
Daarmee is de vonk van de gezamenlijkheid voor een optimaal koopcentrum wel gedoofd...

Foto: Jan Breur

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier