h

Leden kiezen: Draagvlakbeginsel nog steeds leidend bij Koopzondag

13 januari 2016

Leden kiezen: Draagvlakbeginsel nog steeds leidend bij Koopzondag

Foto: Cor van Londen

Draagvlak onder ondernemers en winkelpersoneel blijft een voorwaarde voor SP voor een eventuele invoering van een koopzondag in Veenendaal. Hiertoe hebben de leden besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 januari jongstleden.

Het standpunt is her-ijkt naar aanleiding van een afspraak tussen de gemeenteraadsfractie en het bestuur; toen toenmalig SP-raadslid Jaap Pottjewijd zich niet wenste te conformeren aan het standpunt zoals was verwoord in het verkiezingsprogramma.
Nu het standpunt wederom aan de leden is voorgelegd, blijkt dat de destijds gekozen koers nog steeds de voorkeur geniet onder de SP'ers.

Proces

In elke fase van het proces zijn de leden betrokken.

Voorafgaand aan het schrijven van het voorstel, heeft fractievoorzitter Jan Breur alle leden om input gevraagd. Hij heeft hen gevraagd een zestal mogelijke standpunten, varierend van een hard 'nee' tot de invoering van een wekelijkse koopzondag te voorzien van een rapportcijfer.
Daarnaast was er voor hen de mogelijkheid om zelf ideeën aan te dragen.

Van deze mogelijkheid hebben tien leden (=c.a. 12%) gebruik gemaakt. Onder deze leden bleek het standpunt dat reeds in het verkiezingsprogramma stond, het hoogste rapportcijfer kreeg.
Op basis van deze input werd het voorstel geschreven, waarin de bestaande koers zou worden voorgezet.

Op dit voorstel konden amendementen (wijzigings- en tegenvoorstellen) worden ingediend. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Uiteindelijk konden de leden, op de Algemene Ledenvergadering, stemmen over dit voorstel. Het voorstel is in ruime meerderheid aangenomen; met slechts twee stemmen tegen en de rest voor.

Foto: Cor van Londen


Voorstel (integrale tekst)

VOORSTEL STANDPUNTBEPALING KOOPZONDAG

INDIENER: Jan Breur, Fractievoorzitter

SP-Afdeling Veenendaal, in haar Algemene Ledenvergadering bijeen op 11 januari 2016, neemt het volgende standpunt in ten aanzien van de invoering van de Koopzondag:

  • GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG
    De mogelijkheid om winkels te openen op zondag brengt het risico met zich mee dat het alsnog niet de winkelier is die over zijn zondag beschikt: onder concurrentiedruk of dwang van franchisegever of pandeigenaar opent de winkelier misschien zijn/haar deuren zonder dit zelf te willen. Terwijl de winkelier toch zelf dient te beschikken over zijn zondag. Invoering van koopzondagen kan pas plaatsvinden nadat draagvlak onder winkeliers en winkelpersoneel is aangetoond.
  • In het geval dat er te weinig informatie is over draagvlak, beschouwt SP-Afdeling Veenendaal het draagvlak als NIET-AANGETOOND en zal dan TEGEN invoering van de koopzondag stemmen.
  • De gemeenteraadsfractie zal, in samenspraak met het bestuur, een afweging maken OF en WANNEER het noodzakelijk is om een eigen onderzoek over dit onderwerp op te tuigen.

Omdat de SP de sleutelpositie heeft bij een eventuele invoering van de koopzondag, is het standpunt bijzonder interessant voor de media. Zowel 'De Gelderlander' als het 'Reformatorisch Dagblad' hebben een artikel gewijd aan dit agendapunt op de ledenvergadering.

Op de Ledenvergadering zijn ook een drietal bestuursleden herkozen: Baukje Hiemstra, Charlotte Passchier en Nico van Ginkel. Lees daarover meer HIER.

Reactie toevoegen

U bent hier