h

Samen voor de Winkelstad

22 december 2015

Samen voor de Winkelstad

In de donkere dagen voor kerst, is er zelfs in politiek Veenendaal nog een beetje vrede op aarde. Alle partijen hebben de handen ineengeslagen, en gezamenlijk een motie ingediend voor het winkelgebied.

De motie is opgesteld door VVD'er Dylan Lochtenberg. Hierin roepen hij, en de andere partijen, op tot het organiseren van een Dialoogavond. Op deze avond kan worden gesproken over de toekomst van het winkelgebied. Niet alleen door de politiek, maar door ALLE betrokkenen.

Omdat onder de motie namens ELKE PARTIJ een handtekening prijkte, laat de uitkomst van de stemming zich raden: UNANIEM AANGENOMEN.

Geld zonder plan?

Voor VVD en CDA was dit echter nog niet genoeg. Zij dienden naast eerdergenoemde motie ook nog een ander voorstel in. Met dat voorstel wilden zij incidenteel een bedrag van bijna een miljoen voteren aan het winkelgebied.

Echter, zij maakten niet duidelijk wat er precies met dat geld gedaan moest worden. Omdat er geen plan gekoppeld was aan het geld, moesten zij het zonder de steun van andere partijen stellen. Er was dus geen meerderheid voor dit voorstel; het is afgewezen.

Dat de SP DIT voorstel niet steunde, wil niet zeggen dat de SP niet wil investeren in het winkelgebied. In tegendeel; de SP vindt dat er hier structureel geld voor kan en mag worden uitgetrokken - en is daarvoor zelfs bereid tot het verhogen van de OZB.

Een toekomstbestendig centrum...

In de raadscommissie, die een week eerder plaatsvond, gaf SP-fractievoorzitter Jan Breur al aan, dat de impuls voor het winkelgebied niet moet worden gezocht in het toevoegen van extra winkelmeters; er is nu al (te) veel leegstand.

De SP vindt dat er een visie voor het winkelgebied moet komen. Activiteiten in ~ en aanpassingen aan ~ het winkelgebied moeten passen in die visie. Eerder was de SP mede-indiener van een voorstel, waarin een proef met gratis parkeren op zaterdag werd opgezet. Indien de proef succesvol blijkt, zou gratis parkeren onderdeel kunnen worden van die visie en permanent kunnen worden ingevoerd.

De Dialoogavond, waartoe de GEHELE GEMEENTE- RAAD besloot, is een opmaat naar die integrale visie. En hoewel het van de SP best een tandje sneller mag, is de partij blij dat nu politiek en samenleving gezamenlijk op weg gaan naar een toekomstbestendig centrum.

Reactie toevoegen

U bent hier