h

GroenLinks en SP willen impuls winkelgebied

7 november 2015

GroenLinks en SP willen impuls winkelgebied

Foto: SP Veenendaal

GroenLinks en SP willen een impuls geven aan het winkelgebied. Het centrum mag wel aantrekkelijker, en daar mag de gemeente best geld voor beschikbaar stellen - vinden de beide partijen.

Dat geld kan bijeen worden gebracht met een verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting). Met een kleine bijdrage van (met name draagkrachtige) inwoners en pandeigenaren kan het winkelcentrum 'millenniumproof' worden 'opgepimpt'.

Voor de SP is verhoging van de OZB geen doel op zich, maar een onafwendbare noodzakelijkheid als Veenendaal een zeker kwaliteitsniveau wil handhaven. Je kunt elke euro immers maar 1x uitgeven; dus moet je zorgen dat je voldoende euro's hebt.
Omdat de OZB betaald wordt door de samenleving, moeten die inkomsten echter wel ten goede komen aan die samenleving. Een levendig, goed lopend winkelgebied is daar een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook goede zorg of adequate groenvoorzieningen.
In het voorstel van GroenLinks en SP is gekozen voor een impuls aan de economie (en dus: werkgelegenheid) van de binnenstad.

Ook de VVD wilde een impuls geven aan de binnenstad, maar zocht daar op een andere manier geld voor. Die wilde het geld halen uit het Sociale Domein. Want, redeneerde VVD-Fractievoorzitter Dylan Lochtenberg, daarmee help je mensen aan het werk "en dat is ook heel sociaal".
SP-fractievoorzitter Jan Breur zette daar een andere visie tegenover: "Met het voorstel van GroenLinks en ons help je ook mensen aan het werk, ZONDER dat dit ten koste gaat van het sociale domein. Dat is nog veel socialer!"

Noch het voorstel van GroenLinks en SP, noch dat van de VVD en haar medestanders, werd door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Beide voorstellen zijn dus afgewezen.

Reactie toevoegen

U bent hier