h

Tien Geboden

12 september 2013

De tien geboden - Epiloog

En Wij gaven Mozes het Boek, als voltooiing van de gunst aan hem die goed wilde doen en een uitleg van alle dingen en een leidraad en een barmhartigheid, opdat zij in de ontmoeting van hun Heer mochten geloven. Soera 'Het Vee' 154

Lees verder
9 september 2013

De tien geboden - gebod 10

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Exodus 20:17

Lees verder
1 september 2013

De tien geboden - gebod 9

Leg over een ander geen vals getuigenis af. Exodus 20:16

Lees verder
31 augustus 2013

De tien geboden - gebod 8

Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Johannes 10:1

Lees verder
25 augustus 2013

De tien geboden - gebod 7

Pleeg geen overspel Exodus 20:14

Lees verder
24 augustus 2013

De tien geboden - gebod 6

Derhalve hebben Wij aan de Israelieten voorgeschreven dat wie een ander doodt(...) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. Soera 'De Tafel' 32

Lees verder
15 augustus 2013

De tien geboden - gebod 5

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Exodus 20:12

Lees verder
11 augustus 2013

De tien geboden - gebod 4

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Exodus 20:8-11

En hij voegde eraan toe: "De
sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat."
Marcus 2: 27

De rustdag is voor aanhangers van de monotheistische godsdiensten een heilig begrip. Joden en Zevendedagadventisten houden deze op zaterdag - de zevende dag in de week - als verwijzing naar de zevende dag, waarop God volgens de bijbel zelf rust zou hebben genomen na de voltooiing van de schepping. Veel christenen houden hem op zondag, verwijzend naar de dag waarop Jezus zou zijn opgestaan uit de dood, en verheffen deze dag feitelijk tot een wekelijks 'klein pasen'.
Wat belangrijk is, is dat er een dag in de week vrij wordt gehouden.

Dat wetende zou de discussie in de Veenendaalse gemeenteraad over de zondagopenstelling van winkels een no-brainer moeten zijn voor de confessionele partijen. Het bijbelse gebod schrijft immers niet alleen voor dat gelovigen hun rust moeten houden, maar ook dat zij erop toe moeten zien dat anderen dit ook doen. De werkelijkheid is echter anders.

Lees verder
8 augustus 2013

De tien geboden - gebod 3

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Exodus 20:7

Lees verder
30 juli 2013

De tien geboden - gebod 2

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Exodus 20:4-6

Lees verder

Pagina's

U bent hier