h

Tien Geboden

28 juli 2013

De tien geboden - gebod 1

Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent, want dat zou jullie ondergang zijn. Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asjerapalen om, want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De HEER, de Afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich. Sluit geen verbond met de inwoners van dat land, want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. En als jullie uit hun dochters voor je zonen vrouwen kiezen, en die vrouwen geven zich met hun goden af, zullen ze ook je zonen daartoe verleiden. Exodus 34:12-16

Een groot misverstand onder niet-kenners van de bijbel, is de gedachte dat er ergens een keurig genummerd lijstje te vinden is waar al de tien geboden staan. Helaas. Het is niet echt duidelijk waar het ene gebod begint en het andere eindigt. Om die reden hanteren Joden, Katholieken, Orthodoxen en Protestanten elk een eigen indeling van de tien geboden. In verschillende Soera's zijn de tien geboden ook versnipperd terug te vinden in de Koran. Maar een officiele lijst die de geboden van een tot tien nummert, bestaat niet.

Bovenstaande tekst zal dus ongeveer het eerste gebod zijn. Ingekleed in een boel strenge, hele specifieke regels (met een behoorlijk xenofobe lading) staat hier feitelijk wat min of meer kan worden samengevat als:
"Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden," de tekst die terug is te vinden in Exodus 20:2-3; een eerdere (en bekendere) versie van de tien geboden waar ook de nummering van de specifieke geboden ontbreekt.

Lees verder
28 juli 2013

De tien geboden - voorwoord

Vaste lezers van het SP VEENENDAAL WEBLOG weten dat ik jaarlijks, rond Pasen een overdenking schrijf, waarin ik steeds een parallel trek tussen het socialistische gedachtegoed en de wijsheden van Jezus van Nazareth en zijn vroege volgelingen. Elk jaar opnieuw blijkt het Nieuwe Testament uit de bijbel een goede voedingsbodem of inspiratiebron voor sociale en progressieve ideeen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier