h

Afscheid Burgemeester Kolff

8 september 2017

Afscheid Burgemeester Kolff

Een behouden vaart...

Gisteravond, donderdag 7 september, vond er een bijzondere vergadering van de gemeenteraad plaats. Deze stond in het teken van het afscheid van Burgemeester Wouter Kolff. Kolff verlaat Veenendaal om burgemeester van Dordrecht te worden.

Hij werd toegesproken door Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, door Wethouder Stroobosscher, door plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Tineke Bette, en door collega-Burgemeesters Janssen (Zeist) en Visser (Scherpenzeel). Zij wensten hem allen een 'behouden vaart' naar Dordrecht toe.

Aan het eind van de vergadering gaf hij zelf ook nog een toespraak.

Foto: A.J. Breur

Toen Kolff in juli, aan het eind van een lange kadernotavergadering, zei "tot de volgende raadsvergadering", had niemand verwacht dat deze zijn afscheid zou betreffen. Later die dag, op vier juli, werd bekend dat hij naar Dordrecht zou vertrekken.

Kolff is bijna vijf jaar Burgemeester van Veenendaal geweest. Hij werd op 26 september 2012 voorgedragen aan de gemeenteraad als opvolger van Burgemeester Elzenga, die pensioneerde. Op 13 november van dat jaar werd hij geïnstalleerd.

Foto: Jan Breur

Hij bleek al snel erg geliefd onder de Veenendalers. Benaderbaar en betrokken. Hij was zichtbaar aanwezig, op Bouwdorp, Koningsdag, de Sinterklaasintocht; maar ook bij momenten van rouw. Zijn toespraken op de dodenherdenking bevatten vaak een oproep om je niet te laten vatten door de haat.

Die betrokkenheid toonde hij richting alle partijen. In 2014 presenteerde hij het 10e Novemberdebat, dat SP-afdeling Veenendaal organiseerde. Het thema was 'Solidariteit'.

Foto: A.J. Breur

Maar het burgemeesterschap is niet alleen maar glamour. Kolff had ook te maken met moeilijke vraagstukken. Zoals in 2015 de tijdelijke opvang van 150 vluchtelingen in Veenendaal. De zorgvuldigheid waarmee hij tewerk ging, leverde hem de complimenten van de SP-fractie op.
En een uitnodiging om te spreken op de, door SP Veenendaal georganiseerde, thema-avond over vluchtelingen; waar hij graag op inging. De andere sprekers waren Sharon Gesthuizen (destijds Kamerlid) en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, Conny van Kooten en Peter van Zoeren.
Zijn pleidooi voor ruimhartige doch kleinschalige opvang sluit verrassend goed aan bij de visie van de SP.

Foto: Gemeente Veenendaal

Foto: Collage door SP Veenendaal / diverse bronnen

In 2016 kwam het College in de problemen. Wethouder Beckerman werd niet meer gewaardeerd door de rest van de ploeg. Coalitiepartijen SGP, D66, CDA en VVD waren bereid om een Motie van Wantrouwen in te dienen in de Gemeenteraad. Zij konden echter de rest van de raad niet overtuigen van de ongeschiktheid van Beckerman - waarna de volledige wethoudersploeg opstapte.

Er vond onder leiding van Bort Koelewijn een nieuw traject van verkennen en formeren plaats, waarna hetzelfde College terugkeerde - met dien verstande dat Beckerman was vervangen door Engbert Stroobosscher.
In de tussentijd was Burgemeester Kolff in zijn eentje verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente...

Foto: AJ Breur

De relatie tussen Kolff en de SP was, op een enkel geschilletje na, bijzonder goed. Het nieuws van zijn vertrek was dan ook een onaangename verrassing; graag had de SP Kolff nog wat langer als Burgemeester van Veenendaal gehad. In de wetenschap dat Dordrecht een formidabel Burgemeester zal krijgen, wenst SP-afdeling Veenendaal hem daar echter veel succes.
Het zal nog een hele kluif zijn een waardige opvolger te vinden.

Op 13 september wordt Kolff geïnstalleerd als Burgemeester van Dordrecht. Wij wensen hem een behouden vaart...

Reactie toevoegen

U bent hier