h

Ties

12 oktober 2012

Ties

Gisteren nam Burgemeester Ties Elzenga officieel afscheid van de gemeente en zijn ambt. Een bonte stoet aan chique mensen verzamelde zich op het gemeentehuis om dit afscheid bij te wonen. De avond ervoor was er een informeel samenzijn met de gemeenteraad, ook ter afscheid van Elzenga.

Het is geen geheim dat er de nodige politieke verschillen zijn tussen de SP en de Burgemeester. We hebben een andere visie op horeca, op promotie, op evenementen, en soms ook op openbare orde en veiligheid. Die verschillen mogen er zijn.
Wat weinig mensen weten, is dat er achter de formele - soms wat stijf ogende - CDA-burgemeester een warm mens met een onmetelijk gevoel voor humor schuilgaat.
Ik ben vereerd dat ik deze man heb mogen leren kennen.

Ties bezocht de SP-fractie kort nadat een VVD-raadslid een denigrerende opmerking richting mij maakte die behoorlijk verkeerd viel. Hij wilde weten hoe de vlag erbij stond, en toetste meteen of zijn optreden als voorzitter op dat moment adequaat was geweest. Hoewel Ties vaak het verwijt kreeg 'Burgemeester van het College' te zijn, was hij erg betrokken bij 'zijn' raadsleden.

Andersom gold dat ook. Na de beruchte persconferentie - naar aanleiding van de 'tunnelroof' in 2010 - zocht ik hem op, op zijn kamer in het gemeentehuis. We hebben hier toen een goed gesprek gehad. Niet van raadslid tot burgemeester (of omgekeerd), maar van mens tot mens. We deelden onze gedachten en emoties.
Ik voel me vereerd dat ik dit moment heb mogen meemaken; dat ik deze kant van Ties heb mogen zien.

En dan is er nog zijn enorme gevoel voor humor, eenwelk je eigenlijk alleen maar achter de schermen zag. Zijn burgemeestersgrapjes (aardige spitsvondigheden) in de gemeenteraad mochten er zijn; de grappen die hij als mens maakte waren ronduit hilarisch. Het feit dat je daarnaast natuurlijk de 'nette burgemeester' kende, had uiteraard een versterkende werking.

Op weg naar de raadsvergadering waarin we afscheid van hem maakte, merkte iemand op dat ik wel een bijzondere band met Ties had. Ik had daar nooit zo bij stilgestaan, maar Burgemeester Elzenga en ik waren op een bepaalde manier wel erg op elkaar gesteld. We hadden een verstandhouding die verschillen (en soms: geschillen) teboven ging.

Misschien is het niet bon-ton om te zeggen in SP-kringen, maar Ties Elzenga is een burgemeester die ik zal missen.
Ties, bedankt...

U bent hier