h

Bort Koelewijn: informateur

31 oktober 2016

Bort Koelewijn: informateur

Foto: Bort Koelewijn / Gemeente Veenendaal

De fractievoorzitters van de tien Veenendaalse raadsfracties hebben de ChristenUnie de gelegenheid geboden te komen met een informateur/formateur. De ChristenUnie heeft de heer Bort Koelewijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Koelewijn start deze week met zijn werkzaamheden, die moeten leiden tot een nieuw college.

Afgelopen donderdag 27 oktober 2016 dienden de vijf wethouders van het college van Veenendaal hun ontslag
in naar aanleiding van een vertrouwensbreuk als gevolg van de 'kwestie Beckerman'. De ChristenUnie heeft als grootste partij het initiatief verkregen voor de onderhandelingen om een nieuw college te formeren. De eerste stap is het aanstellen van een informateur.

Ervaren bestuurder

Drs. mr. Bort Koelewijn (ChristenUnie) is een ervaren bestuurder. Na periodes als gemeentesecretaris van de
gemeenten Bunschoten en De Bilt werd hij in 1999 benoemd tot burgemeester van de gemeente Liesveld. Vanaf 2004 was hij ruim 5 jaar burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten. Sinds oktober 2009 is de heer Koelewijn burgemeester van de gemeente Kampen.

Gesprekken

De heer Koelewijn zal zich eerst verdiepen in de ontstane situatie in Veenendaal. Daarbij voert hij een eerste gesprek met de heer Engbert Stroobosscher,
fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ook zal de informateur een gesprek hebben met burgemeester Wouter Kolff. Vervolgens zal hij volgende week informerende gesprekken voeren met alle politieke partijen in Veenendaal.

Informatieronde

Deze informatieronde bestaat uit twee fases. De eerste fase is het inventariseren van de onderwerpen en uitgangspunten, die volgens de diverse fracties belangrijk zijn voor Veenendaal voor de komende 1,5 jaar. De informateur inventariseert ook welke combinatie van partijen het meest geschikt lijkt om een nieuw college te vormen. De tweede fase bestaat uit het daadwerkelijk voeren van onderhandelingen tussen de partijen die een stabiel college zouden kunnen vormen.

Reactie toevoegen

U bent hier