h

Lot Beckerman in handen gemeenteraad

26 oktober 2016

Lot Beckerman in handen gemeenteraad

In het College van Burgemeester en Wethouders is een crisis ontstaan rond de persoon van wethouder Frits Beckerman. De vier overige wethouders wensen niet meer met hem samen te werken en hebben de gemeenteraad te kennen gegeven dat er een vertrouwensbreuk is.

De vier coalitiepartijen die aan de overige wethouders zijn verbonden ~ SGP, D66, VVD en CDA ~ delen de analyse van hun wethouders en zullen namens hen een motie van wantrouwen indienen.
Beckerman's partij, ProVeenendaal, ziet de zaak anders, en heeft nog volop vertrouwen in hun wethouder.

Om Beckerman te kunnen ontslaan is er een meerderheid nodig in de gemeenteraad. Zonder ProVeenendaal heeft de coalitie die meerderheid niet, en is zij afhankelijk van de oppositie.

De SP is er nog niet over uit hoe zij zal stemmen bij die motie. Dat hangt af van het debat, dat donderdagavond in de gemeenteraad wordt gevoerd.

Fractievoorzitter Jan Breur:
"Met vertrouwenskwesties gaan wij niet lichtzinnig om. Ik moet kunnen uitleggen waarom wij het vertrouwen in een wethouder opzeggen; dat kan ik nu nog niet. We hebben geen zicht op wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld; voor ons is deze kwestie zeer abrupt gekomen. De verklaringen die het College en de coalitiepartijen hebben gegeven bieden tot dusver onvoldoende duidelijkheid. Pas als die duidelijkheid er is, kunnen we een beslissing maken."

Reactie toevoegen

U bent hier