h

Alle wethouders afgetreden

28 oktober 2016

Alle wethouders afgetreden

Foto: Jan Breur

De 'kwestie Beckerman' heeft een onverwachte wending gekregen. Alle wethouders hebben hun ontslag aangeboden, nadat bleek dat de partijen in de oppositie niet op voorhand wenste in te stemmen met het gedwongen vertrek van wethouder Beckerman.

De wethouders hebben dertig dagen om lopende zaken af te handelen. Als er binnen die tijd geen nieuw college is aangetreden, zal Burgemeester Kolff in zijn eentje het bestuur van de gemeente op zich moeten nemen, totdat er wèl een nieuwe wethoudersploeg zich heeft aangediend.

Gefaalde samenwerking

Onlangs is bekend geworden dat de overige wethouders niet meer kunnen of wensen samen te werken met wethouder Beckerman. Beckerman zelf peinsde echter niet over terugtreden, en wist zich gesteund door zijn partij, ProVeenendaal.

Omdat hij zich niet door zijn mede-wethouders liet wegsturen, werd de gemeenteraad ingeroepen. Coalitiepartijen SGP, D66, VVD en CDA dienden gezamenlijk een motie van wantrouwen tegen Beckerman in.

Gronden

Uit de verklaringen die de wethouders, de coalitie en Burgemeester Kolff afgaven, kon de oppositie niet duidelijk opmaken waar de samenwerking tussen Beckerman en de rest was stukgelopen. Steun voor de motie lag dus niet voor de hand, maar de vier coalitiepartijen hadden die wel nodig voor een meerderheid.

De oppositie had nog wel de nodige vragen. Allemaal vroegen ze om concrete gronden die zo'n motie van wantrouwen zouden rechtvaardigen.

U vraagt mij deze man te veroordelen, maar ik zie zijn misdaad niet.
SP-fractievoorzitter Jan Breur

Bestuurbaarheid

SP-fractievoorzitter Jan Breur wilde tevens van de wethouders weten waarom zij zich pas nu tot de gemeenteraad wendden, terwijl de problemen rond Beckerman als vanaf dag nul zouden spelen. Ook vroeg hij hoe hij de situatie moest duiden: was het echt een kwestie van 'hij eruit of wij eruit', of zou het college op de oude voet verder gaan als de gemeenteraad zou besluiten om Beckerman niet weg te sturen.

Aan de coalitiefracties vroeg hij of ze al nagedacht hadden over de bestuurbaarheid van de gemeente na deze raadsvergadering. De 'bestuurbaarheid' was immers een belangrijke overweging van hen, om het vertrouwen in Beckerman op te zeggen. Breur had verwacht dat zij dan verder hadden gekeken dan die ene noodlottige avond, maar dat was niet echt het geval: er lag nog veel open.

Collegiaal en ondeelbaar

Andere oppositiefracties brachten het 'collegiale bestuur' en de 'ondeelbaarheid van het college' te berde. Zij vonden dat, als de samenwerking faalde, het hele team moest opstappen. Ze waren van mening dat dit niet op één persoon kon worden afgeschoven.

Herhaaldelijk werd aan de coalitie en aan de wethouders gevraagd waarom zij hier niet voor hadden gekozen. Later die avond zou deze optie alsnog bewaarheid worden.

Foto: Gemeente Veenendaal

Ontslag

Wethouder Verloop diende, na een lange schorsing, zijn ontslag - en dat van wethouders Kundic, Hollander en Overduin - in. Daarna deed ook wethouder Beckerman dit, maar niet voordat hij zijn kant van het verhaal uit de doeken deed.

Beckerman haalde nog één keer uit naar zijn collega's en naar burgemeester Kolff. Die laatste zou, volgens hem, te weinig aanwezig zijn en hebben gefaald als teamcaptain. Ook gaf hij aan trots te zijn wat hij en het college bereikt hadden - bijvoorbeeld in het verwijderen van blauwalg uit de Surfvijver, waardoor de triathlon doorgang kon vinden.

Fractievoorzitters

Vanmiddag komen de fractievoorzitters van alle partijen bijeen voor een extra overleg. Elk van hen moet de ontstane situatie duiden en een schets geven van hoe zij de toekomst zien.

Er zal hoe dan ook een nieuw College gevormd moeten worden.

In tegenstelling tot de nationale politiek, leidt het vallen van het bestuur op gemeentelijk niveau niet tot nieuwe verkiezingen. De huidige gemeenteraad moet door tot maart 2018.

Reactie toevoegen

U bent hier