h

Passende opvang voor vluchtelingen een must

23 februari 2016

Passende opvang voor vluchtelingen een must

Foto: A.J. Breur

SP Afdeling Veenendaal organiseerde op maandagavond 22 februari j.l. een thema-avond over vluchtelingen. In een zogenaamde 'Townhall'-setting spraken Tweede-Kamerlid Sharon Gesthuizen, Burgemeester Wouter Kolff en medewerkers van VluchtelingenWerk - elk vanuit hun perspectief - over dit onderwerp.

Zij vonden hun gehoor in een goedgevulde 'Egelantier', aan de Rederijkers in Veenendaal West. Fractievoorzitter Jan Breur trad op als presentator/moderator.


Sharon Gesthuizen

Tweede Kamer, SP

Foto: A.J. Breur

Sharon Gesthuizen voert in de Tweede Kamer namens de SP onder andere het woord op het vluchtelingendossier. Zij vertelde dat 'opvang in de regio' belangrijk is, maar in het geval van Syrië kan de regio het nauwelijks aan. Jordanië, en zeker Libanon zijn al overspoeld met Syrische vluchtelingen; Irak, dat zelf met grote problemen heeft, kan maar een klein steentje bijdragen, in Turkije begint het dezelfde kant op te gaan als Jordanië; Israel en Saudi-Arabië hebben aangegeven niets te kunnen of willen te betekenen in dit probleem.

Gesthuizen ergert zich eraan dat de partijen die 'opvang in de regio' als excuus gebruiken om in Europa de vluchtelingen buiten de deur te houden, niet thuis geven om die regio te ondersteunen in hun opvang. Dit zou moeten door een financiële bijdrage, begeleiden van doorstroom, en... eerlijke handel.
Helaas, aldus Gesthuizen, hebben adepten van de 'vrije' markt geen affiniteit met dat laatste.

Ook gaf Gesthuizen nogmaals aan dat je niet voor je lol vluchteling wordt. Je laat niet zomaar je familie en vrienden achter - als je dat al doet. Je vlucht vaak pas als alle andere opties op zijn.
Het voeren van een oorlog verergert de problemen alleen maar. Daarom is de SP tegen de bombardementen op Syrië...


Wouter Kolff

Burgemeester Veenendaal

Foto: A.J. Breur

Als burgemeester van Veenendaal was Wouter Kolff verantwoordelijk voor de opvang van zo'n 150 vluchtelingen voor enkele dagen, afgelopen oktober. Wat hem betreft had hij deze mensen ook wel voor langere tijd willen onderbrengen.

Net als Gesthuizen memoreerde Kolff aan de miljoen Belgen die Nederland in de Eerste Wereldoorlog een toevlucht bood van het oorlogsleed. In het destijds 6.000 inwoners tellende Veenendaal werden circa 1.400 Belgen verwelkomd. Hoewel er natuurlijk wel eens iets gebeurde, ging dat overwegend goed.

Volgens Kolff moet je gewoon klaarstaan als er een dergelijk beroep op je gedaan wordt. Maar je moet het samen doen. Kolff pleit voor kleinschale opvang, en doet dit schouder aan schouder met alle andere burgemeesters in de provincie, en de Commissaris der Koning. Ook andere burgemeesters in den lande pleiten voor kleinschaligheid; het COA geeft - met het oog op kostenefficency - juist de voorkeur aan grootschalige opvang.


Conny van Kooten & Peter van Zoeren

VluchtelingenWerk

Foto: A.J. Breur

Foto: A.J. Breur

Conny van Kooten en Peter van Zoeren zijn medewerkers bij VluchtelingenWerk, afdeling Veenendaal. Onder deze afdeling vallen ook de gemeenten Rhenen en Renswoude. Zij hebben op zich niet zo veel met (crisis)noodopvang en AZC's te maken, maar des te meer met vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen.

Ze helpen deze mensen om te integreren in de samenleving; hen wegwijs te maken in de jungle van de Nederlandse instanties, en de Nederlandse cultuur.
Als de mensen eenmaal woonruimte hebben, wordt alles op alles gezet om hen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken.
Soms gaat dat moeizaam, omdat de kloof erg groot is. Maar is er eenmaal een begin, dan nemen de ontwikkelingen een vlucht.

De medewerkers doen geen uitspraken over welk beleid er nodig is, of over de juistheid van bepaalde beleidskeuzes. Ze zijn slechts in één ding geïnteresseerd: de directe hulp aan de mensen bieden die nodig is.


Discussie en vragen

Foto: A.J. Breur

Na de pauze was het publiek aan de beurt. Zij mochten vragen stellen en in discussie gaan met de sprekers. De gestelde vragen liepen uiteen van hele praktische zaken tot zware politieke kwesties.

Op een vraag over beeldvorming (onder andere in de media) merkte Kolff op dat deze vaak vertekend is. Een vechtpartij bij een voetbalwedstrijd op het AZC in Overberg leverde afkeurende woorden van de vice-premier op. Kolff vroeg zich hardop af, of een vechtpartij van dezelfde omvang bij voetbalclub DOVO dezelfde aandacht zou krijgen.

De ervaring van zowel Kolff, als Gesthuizen, als Van Kooten en Van Zoeren is, dat als het aankomt op de opvang van vluchtelingen - tijdelijk of van langere duur - het positieve vaak prominenter aanwezig is dan het negatieve. Mensen willen graag helpen, hetzij als vrijwilliger, hetzij door het doneren van spullen. En dat is meer dan de protesten en rellen die het nieuws domineren.

Op een vraag welke rol de Europese Unie in het vluchtelingenvraagstuk kan spelen, antwoordde Gesthuizen dat daar het grote manco van de EU in beeld komt. De landen zijn niet eendrachtig in de opvang van vluchtelingen; met name de Oost-Europese landen zijn niet bereid hun verantwoordelijkheid te nemen. De meesten van hen willen geen vluchtelingen opnemen; Polen stelt eisen aan de vluchtelingen die zij toelaat - het mogen enkel christenen zijn.
Desalniettemin zou heel Europa de schouders hieronder moeten zetten - en is dit een vraagstuk dat in Europees verband zou moeten worden aangepakt.

Ook kreeg Gesthuizen de vraag over het anti-oorlogsstandpunt van de SP: Geen bommen, maar wat dan wel? Gesthuizen pleitte voor het zoeken naar een politieke oplossing, desnoods afgedwongen met niet-militaire pressiemiddelen. Zoals een handelsembargo op olie en wapens.

In het vluchtelingendebat wordt er vaak mee geschermd dat het beroep dat vluchtelingen de voorraad betaalbare woningen onder druk zetten. Ook hier kwam dit aan bod: zijn er niet sowieso te weinig betaalbare woningen?
Kolff wilde niet te diep daarop ingaan, omdat de vraag wel politiek geladen is; hij wil boven de partijen staan. Maar hij gaf wel aan dat het noodzakelijk is om te kijken hoe je voldoende woningen vrij kunt spelen ~ daar zijn verschillende manieren voor.
Gesthuizen durfde die stelling, als politica, wel aan. Het is de SP een doorn in het oog dat de voorraad sociale huurwoningen wordt afgebroken. Juist in tijden dat de vraag naar betaalbare woningen groter wordt. Het afgelopen jaar zijn er maarliefst 80.000 sociale huurwoningen gesloopt of afgestoten.
Vanuit het publiek kwam de suggestie om de verhuurdersheffing af te schaffen: zodoende wordt wonen gelijk een stuk betaalbaarder; voor zowel de vluchteling als voor ieder ander. Gesthuizen was het geheel eens met deze suggestie, en ze had al een idee om de door die afschaffing gemiste inkomsten te compenseren: de Miljonairstax.

Over de (crisis)noodopvang waren de sprekers het er over eens, dat het in beginsel niet zou moeten gaan om kleinschalige, maar om passende opvang. Voor de ene gemeente zou dit best 800 vluchtelingen kunnen zijn; voor de andere gemeente kan 50 al het absolute maximum zijn.
Kolff: "Als je enkel praat over kleinschalige opvang, om tegemoet te komen aan die mensen die helemaal geen vluchtelingen willen, kom je uiteindelijk nergens."


Foto: A.J. Breur

Foto: A.J. Breur

Foto: A.J. Breur

SP-Afdeling Veenendaal kijkt terug op een boeiende en leerzame avond...

Foto: A.J. Breur


Foto: SP

 

MEER OORLOG = MEER VLUCHTELINGEN


Reactie toevoegen

U bent hier