h

Burgemeester biedt excuses aan

24 november 2013

Burgemeester biedt excuses aan

Burgemeester Wouter Kolff heeft zijn excuses aangeboden voor de onheuse bejegening die de SP ten deel viel na het stellen van vragen over de WMO. Hij bood zijn excuses aan tijdens een gesprek met fractievoorzitter Jan Breur, eerder deze week.

 

Toen de SP-fractie vragen had gesteld over een situatie van een gehandicapt jongetje gaf de fractie aan dat er meer zaken waren waarin mensen ontevreden waren over de afhandeling van hun hulpaanvraag. Het gemeentebestuur vroeg de SP daarop om deze zaken in kaart te brengen.
Het college stuurde echter op 1 juli een brief aan de SP waarin zware aantijgingen werden gemaakt. Omdat de gevraagde informatie niet op tijd was geleverd, werd de SP afgeschilderd als een kwaadwillende partij die 'een ongefundeerd negatief beeld' van de gemeente en het WMO-loket had geschetst.
De aantijgingen verschenen niet alleen in de brievenbus van fractievoorzitter Jan Breur, maar ook in de media. Daarmee had het college de goede naam van de SP aangestast.

Terugkijkend op deze geschiedenis vindt Kolff dat hij dit onhandig had aangepakt, en dat de gekozen bewoording wel erg hard was.
Daarbij constateerde hij dat er ook een misverstand in het spel was. Het college veronderstelde dat er veelvuldig contact met Breur was gezocht vanuit het gemeentehuis; dit was echter niet het geval.

Wat zowel Breur als Kolff betreft is hiermee de kous af. Breur: "Laten we ons vooral concentreren op de inhoud. Natuurlijk staan we op een fatsoenlijke bejegening, maar een conflict hierover moet niet niet blijven dooretteren."


zie ook:
rapport :: functioneren wmo-loket

Reactie toevoegen

U bent hier