h

Onderzoek koopzondag ondermaats

21 september 2017

Onderzoek koopzondag ondermaats

Foto: Jan Breur

De SP is teleurgesteld in de evaluatie van de koopzondag, die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Een belangrijk onderzoek, omdat het het eerste onderzoek naar de koopzondag is op basis van concrete Veense resultaten en ervaringen. Het geleverde product is echter niet of nauwelijks bruikbaar.

Het onderzoek maakte al een slechte start. Door de val van het College liet de vaststelling van de onderzoeksvraag maandenlang op zich wachten.  En toen het onderzoek eindelijk van start ging, ging er ook iets gruwelijk mis. De vragenlijst was openbaar toegankelijk en onbeperkt vaak in te vullen - en daarmee dus makkelijk te saboteren en onbruikbaar.

Bij de herstart van het onderzoek wilde de SP dan ook uitdrukkelijk weten of er door dit incident een bias (beïnvloeding) was ontstaan - en hoe de onderzoekers daarmee omgingen. In het onderzoeksrapport werd daar echter niet op ingegaan. Navraag leert dat het College geen bias verwacht, en daar moest de kous maar mee af zijn.

Ook viel de SP op dat er maar een zeer kleine steekproef is benut voor juist de doelgroepen die voor de partij relevant zijn: de ondernemers en hun personeel - de mensen die het werk moeten doen. In het onderzoeksrapport staat echter niet hoe de representativiteit is geborg - en moest dus ook hier naar gevraagd worden. Het College acht de steekproef representatief.

De enquêtes onder bezoekers zijn niet door een veldwerkbureau, maar een evenementenbureau afgenomen. De vragenlijsten blijken opgesteld door Winkelstad Veenendaal (een belanghebbende partij), wat de onafhankelijkheid van het onderzoek bepaald niet ten goede komt.
"Hiermee is de waarde van het onderzoek voor ons erg minimaal geworden," aldus SP-woordvoerder Sietse van der Bij

Resultaten

Ondanks de beperkte bruikbaarheid van het onderzoek, springt er voor de SP toch een bepaald cijfer in het oog. Ongeveer een kwart van de ondervraagde werknemers geeft aan zich op de één of andere manier onder druk gezet te voelen om op zondag te werken.
Hierop valt wel af te dingen dat het onduidelijk blijft wat daar onder verstaan wordt.
Wat de SP betreft mag dit percentage echter niet over het hoofd worden gezien.

De koopzondagen zelf blijken hun werk te doen. Er worden meer evenementen georganiseerd - waardoor de levendigheid in het centrum toeneemt. Slechts 6% van alle ondervraagden beoordeelt de evenementen als onvoldoende; de algehele tendens is dat - ook door ondernemers en werknemers - de evenementen als een dikke plus wordt gezien.
Voor de SP reden om de (door hen bedachte) regeling vast te blijven houden.

Beweging bij het CDA

Het CDA was voorheen altijd tegenstander van de koopzondag. Nu de eerste ervaringen echter binnen zijn, is de partij bereid om te bewegen. Voor het CDA zijn er ontwikkelingen rond de koopzondag bespreekbaar - onder het voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

Lokaal Veenendaal, dat in eigen woorden "niet zal rusten voordat het iedere week koopzondag is", kondigde hierop een initiatief aan, in de hoop een deal met de christendemocraten te kunnen maken.

Reacties

Beste sp,
In dit artikel staat gemeld dat Lokaal Veenendaal niet zal rusten alvorens de koopzondag er is. Dat is door ons niet gemeld. Wij willen juist een oplossing waar veel draagvlak voor is. Gaarne juiste berichtgeving. Vr Gr Kees

Beste Kees,

In het verleden heeft jouw fractievoorzitter deze woorden wel degelijk gebezigd. Ik meen dat het de algemene beschouwingen 2015 of 2016 waren.

Dat jullie nu zoeken naar een andere oplossing is absoluut waar, maar iets anders  dan wat jullie in het verleden zeiden.

Beschouw het publiceren van je reactie als een aanvulling op het bericht.

Reactie toevoegen

U bent hier