h

Onderwerp van debat: Koopzondagfrustraties

15 april 2017

Onderwerp van debat: Koopzondagfrustraties

Foto: Enna van Duinen

Het leek allemaal zo simpel...

Bij evenementen mogen de winkels op zondag open. Zes keer per jaar mag er een evenement plaatsvinden op zondag. Dat doet de gemeente een jaar lang, waarna er een evaluatie plaatsvindt en een definitief besluit wordt genomen.

Het lijkt onmogelijk om dit fout te laten gaan, maar toch is er gebeurd. Een meerdaags evenement - wat twee zondagen in beslag nam - zorgde voor verwarring. En op dezelfde dag bleek het draagvlakonderzoek, op basis waarvan geëvalueerd moet worden, uit te lopen op een complete chaos.

Afgelopen woensdag (12 april) debatteerde de gemeenteraad hierover...

Eén evenement; twee zondagen...

In maart vond de kermis plaats. Deze duurde meer dan een week, en besloeg daarmee twee zondagen. Op één van deze zondagen openden winkels in Veenendaal hun deuren.

Winkelstad Veenendaal leefde in de veronderstelling dat de kermis als één evenement gerekend zou worden, en dat er daarna nog vijf mogelijkheden voor evenementen zouden overblijven. Hierop hadden zij hun planning ingericht. Deze planning was door de gemeente overgenomen op de gemeentelijke evenementenkalender.

Na een informeel gestelde vraag van SGP'er Dick Both aan een ambtenaar, bleek die veronderstelling onjuist. Er waren twee zondagen vergeven, dus bleven er geen vijf, maar vier zondagen over waarop er een evenement georganiseerd mocht worden. Hierop maakte Winkelstad Veenendaal bekend dat het geplande evenement op 30 april geen doorgang zou vinden.

Voorgesorteerd

De SP neemt het College van Burgemeester en Wethouders het kwalijk dat zij dit misverstand zo lang hebben laten bestaan. Temeer, omdat de planning van Winkelstad Veenendaal over is genomen op de evenementenkalender.

"Hiermee geef je aan voor te sorteren op het doorgaan van de geplande activiteiten," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Het College heeft dus niet aangegeven dat de planning onverenigbaar is met de kermis die twee zondagen beslaat."

Wethouder Hollander gaf hierop aan dat het misschien een idee was om op de evenementenkalender onderscheid te maken tussen evenementen die enkel zijn aangekondigd, evenementen waarvoor een vergunning is aangevraagd, en evenementen waarvoor een vergunning is afgegeven.

Geen evenement, geen vergunning, geen voorbereiding

Tijdens het debat bleek echter, dat het misverstand over de kermis NIET DE WARE REDEN was dat het evenement op 30 april niet zou doorgaan. Afgezien van het opschrijven op de evenementenkalender, waren er GEEN ENKELE VOORBEREIDINGEN getroffen voor dit evenement. Er was zelfs nog geen vergunning aangevraagd - terwijl dit al weken en weken eerder had gemoeten.

Een motie van Lokaal Veenendaal, om ter compensatie een extra evenement toe te staan, vond dan ook geen steun bij de SP. Breur: "Er is geen evenement vervallen, dus er valt niets te compenseren."
Een motie om dan maar zonder evenement een koopzondag te houden werd evenmin door de SP gesteund. Tijdens het spel moet je de regels niet veranderen. Dit was simpelweg niet het moment om andere afspraken te maken; daar is de evaluatie voor. Die vindt plaats in september.

Geen van beide moties kreeg een meerderheid achter zich.

Onderzoeksmiskleun

De evaluatie in september moet ondermeer geschraagd worden door een draagvlakonderzoek. Onder de winkeliers, hun personeel, en de Veense bevolking. En ook hier ging het mis.

Uit de Veense bevolking zou een a-selecte steekproef getrokken worden, welke zou worden uitgenodigd voor een online enquête. Deze enquête was echter op geen enkele manier beveiligd. Dus niet alleen de gegadigden uit de steekproef, maar iedereen binnen EN BUITEN Veenendaal, kon de enquête invullen. Zo vaak ze maar wilde. En dat gebeurde ook.

Op de sociale media circuleerde de link naar de enquête. Binnen een halve dag was de enquête maarliefst VIJFHONDERD KEER ingevuld. Het bureau, dat het onderzoek (voor meer dan €30.000,-) uitvoert, zag zich genoodzaakt de enquête te sluiten, en weer bij nul te beginnen.

Woedend

Nog meer dan het kermis-misverstand, wakkerde de chaos rond het onderzoek de woede van de SP aan. Fractievoorzitter Jan Breur maakte tijdens het debat bekend dat het vertrouwen in het bureau hierdoor was weggevaagd. Breur: "Het is gewoon... kapot..."

Zelf doen

Ook maakte Breur bekend dat de SP dat de partij dan zelf maar het onderzoek op zich zou nemen. In elk geval voor wat de werknemers betreft. De partij wil zelf naar de winkels toegaan, en face-to-face het draagvlak meten.

VVD-fractievoorzitter Dylan Lochtenberg vroeg Breur nog, of het niet beter was om het onderzoek door een onafhankelijk bureau te laten uitvoeren.
Breur: "Twee weken geleden zou ik hier volmondig 'ja' op hebben geantwoord. Maar wat er nu is gebeurd geeft wel aan dat het scheiden van het opdrachtgeverschap en de uitvoering geen enkele garantie biedt voor kwaliteit."

Bias

De SP is vooral bang dat de media-aandacht, die chaos over de enquête heeft gegenereerd, de Veense bevolking zal beïnvloeden. En dat deze bias gevolgen zal hebben voor de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten. Simpel gezegd: zullen Veenendalers na deze geschiedenis de enquête nog wel eerlijk invullen?

Als het onderzoek het vertrouwen van de SP terug wil verdienen, zal zij in haar verantwoording in moeten gaan op het risico van de bias - en hoe zij denkt deze te neutraliseren.
En dat gaat een behoorlijke klus worden, want, "het vertouwen heeft niet een deukje opgelopen," zei Breur, "maar een groot gapend gat."

Er is het College echter veel aan gelegen om het vertrouwen van de SP terug te winnen. Binnenkort zal er een bespreking plaatsvinden tussen Breur en Wethouder Hollander, om door te praten over het beschadigde vertrouwen en de toekomst van het onderzoek.
Breur is bereid om hierover in gesprek te gaan, maar wil niet vooruitlopen op de uitkomsten. Voor het geval dat, vroeg hij ook hoeveel geld er gerestitueerd kon worden van het bureau - zou de gemeente de opdracht intrekken...

Foto: Enna van Duinen

Gerelateerd:

Reactie toevoegen

U bent hier