h

SP biedt alternatief voor koopzondag

23 juni 2016

SP biedt alternatief voor koopzondag

Foto: SP Veenendaal

Er is niet voldoende draagvlak voor de invoering van een koopzondag in Veenendaal. Slechts 42% van de ondernemers geeft aan daadwerkelijk de winkel op te doen op zondag; slechts 18% van de huidige werknemers wil op zondag werken. De SP biedt echter een alternatief.

In plaats van het invoeren van een reguliere koopzondag, stelt de SP voor om winkels de gelegenheid te geven om tijdens evenementen, als die op zondag gehouden worden, hun deuren te openen. De SP wil gedurende een jaar zien hoe dat gaat en daarna besluiten of dit moet worden stopgezet, voortgezet of uitgebreid.

Met het voorstel hoopt de SP twee dingen te bereiken. In de eerste plaats wil de SP de koppeling tussen winkelen en beleving herstellen en zo de discussie over het versterken van het winkelgebied weer in de integraliteit terug brengen. Ten tweede hoopt de SP zo ondernemers te stimuleren activiteiten te organiseren, en daarmee het culturele klimaat in Veenendaal te bevorderen.

In de huidige discussie is de koopzondag losgezongen van alle andere aspecten van het versterken van het winkelgebied. Nadat er in april een toevallige meerderheid ontstond voor de koopzondag, omdat een aantal raadsleden afwezig was heeft het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel moeten maken om die koopzondag mogelijk te maken. In dat voorstel ontbreekt echter de relatie met parkeren en met cultuur.
Met name dat laatste is een gemis, omdat de hele gemeenteraad het er over eens is dat er juist moet worden ingezet op beleving om het centrum te versterken. De SP is van mening dat dit gemis het gevolg is van overhaaste en ondoordachte besluitvorming toen zich een kans voordeed om de koopzondag te regelen.

De SP is van nature geen voorstander van de koopzondag. Het belang van de winkelier en het personeel staat bij ons voorop. Zolang er vanuit hen geen draagvlak is voor de koopzondag, zal de onze norm zijn dat de winkels gesloten blijven.
Om tegemoet te komen aan de huidige grote minderheid, stelt de SP een uitzondering voor gedurende evenementen. Democratie is immers meer dan 'de dictatuur van de meerderheid'; het is ook rekening houden met minderheden.
De SP is van mening dat de discussie over de koopzondag de laatste jaren teveel in termen van 'alles of niets' is gevoerd; wat een ongezonde uitwerking heeft op de onderlinge verhoudingen binnen Veenendaal. Met haar alternatief hoopt de SP recht te doen aan zowel voor- als tegenstanders van de koopzondag.

Op het aantal buitenevenementen dat op zondag is toegestaan ligt sinds 2006 een beperking van zes per jaar. Sinds het bestaan van die beperking probeert de SP deze beperking weg te krijgen om zo meer ruimte te creëren voor culturele activiteiten in Veenendaal.
De laatste poging stamt van vorig jaar; die werd toen geblokkeerd door zowel de coalitiepartijen als de ChristenUnie en de PvdA.


meer informatie:

Reactie toevoegen

U bent hier