h

KOOPZONDAG: Verdeeldheid alom

17 juni 2016

KOOPZONDAG: Verdeeldheid alom

Foto: SP Veenendaal

Aanstaande donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over de winkeltijdenverordening. Dit besluit kan de Koopzondag mogelijk maken. In voorbereiding hierop sprak de raadscommissie hier gisteren (donderdag 16 juni) over...

Eén ding is duidelijk: in Veenendaal is het verdeeldheid troef als het om de Koopzondag gaat. Die verdeeldheid gaat door alle lagen van de samenleving: inwoners, B&W, Gemeenteraad, ondernemers, winkelpersoneel en de pers.

Politiek: verdeeld!

De politiek is tot op het bot verdeeld over de invoering van de koopzondag. In de gemeenteraad loopt een scheidslijn, waarbij voor- en tegenstanders allebei slechts één zetel van een meerderheid zijn verwijderd. Die ene onbesliste zetel wordt bemensd door de SP, die alleen kan instemmen met invoering van de Koopzondag, als hiervoor voldoende draagvlak is onder winkeliers en hun personeel: die mensen waarvan de vrije dag op het spel staat...
De SP kon gisteravond nog niet vertellen wat hun definitieve standpunt donderdag zal zijn. Wel gaven ze aan dat zij de discussie graag in de integraliteit van het hele winkelgebied willen voeren - waarbij expliciet ook gekeken wordt naar de evenementen en het betaald parkeren op zondag.

Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is verdeeld. Zij hebben de aanpassing van de winkeltijdenverordening voorbereid voor de gemeenteraad, maar niet alle wethouders staan erachter. Wethouders Verloop en Overduin stemden binnen B&W tegen de aanpassing.

Ondernemers en personeel: verdeeld!

Stichting Winkelstad Veenendaal heeft onderzoek laten verrichten naar het draagvlak voor de Koopzondag; zowel onder de ondernemers als onder personeel. Op basis van dit onderzoek adviseert de stichting om voor de Koopzondag te stemmen, al is het beeld dat eruit naar voren komt difuus.

58% van de ondernemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, geeft aan vóór de mogelijkheid van zondagopenstelling te zijn. Hierin ligt de aanleiding voor Stichting Winkelstad om ten gunste van de Koopzondag te adviseren.
Echter, slechts 42% geeft aan ook daadwerkelijk open te gaan. Daarmee zou de Koopzondag een karige bedoening worden.

Onder het winkelpersoneel blijkt maarliefst 66% tegen de Koopzondag te zijn; slechts 18% geeft aan bereid te zijn om op zondag te werken.
Hoewel er wel onderzoek is gedaan naar het draagvlak onder personeel, maken de resultaten geen onderdeel uit van het advies van Stichting Winkelstad - die 'slechts' de belangen van de ondernemers behartigt.

Vorig jaar heeft de SP een onderzoek gedaan naar draagvlak voor zondagopenstelling van supermarkten. Dat stond toen op de politieke agenda. Uit dat onderzoek bleek dat het personeel tegen zondagopenstelling was en het met een 4,1 beoordeelden. Aan dat onderzoek hebben 83 supermarkt-medewerkers deelgenomen.
In het onderzoek van Winkelstad Veenendaal kwamen slechts 14 van de respondenten onder medewerkers uit de hoek van de supermarkten.

Pers: verdeeld!

Behalve de politiek, ondernemers en winkelpersoneel blijkt ook de pers verdeeld te zijn over de Koopzondag. Die scheidslijn kan zelfs binnen één en dezelfde krant plaatsvinden.

In de Veenendaalse Krant biedt journalist Gerard van Wijk een podium aan Winkelstad Veenendaal om hun standpunt ten faveure van de Koopzondag uit te dragen.
Zijn collega Aart Aalbers benut in dezelfde krant zijn column om - op basis van het onderzoek van Winkelstad Veenendaal - aan te tonen dat er nauwelijks draagvlak is voor de Koopzondag.

Inspraak

Bij de bespreking in de raadscommissie, hebben maarliefst zeven mensen gebruik gemaakt van het burgerspreekrecht. De groep insprekers bestond uit vertegenwoordigingen van ondernemers, vakbonden, kerken en betrokken burgers.

Binnenkort op deze website een nader verslag van deze bespreking.

Wordt vervolgd...


Meer informatie:


Reacties

Het is en blijft een heet hangijzer, binnen de familie is er zelfs geen overeenkomst!

Reactie toevoegen

U bent hier