h

SP: Geen getalsmatige beperking buitenevenementen op zondag

18 oktober 2007

SP: Geen getalsmatige beperking buitenevenementen op zondag

Bij de evaluatie van de buitenevenementen op zondag, heeft de SP aangegeven geen voorstander te zijn van de beperking van zes buitenevenementen op zondag per jaar. De partij ziet de "zes zondagen" als een arbitrair compromis en twijfelt aan de juridische houdbaarheid ervan. Daarbij is de regel overbodig, want er is geen wildgroei aan aanvragen: het toestaan van de evenementen op zondag blijken zelfregulerend te zijn.

De SP ziet geen heil in de kwantitatieve beperking voor zondagse buitenevenementen, maar ziet liever goede regelgeving omtrent de inhoud. Woordvoerder Jan Breur: "Geluidsoverlast of hinder bij kerkgang zijn goede argumenten om een evenement op zondag niet door te laten gaan; of het nu evenement nummer twee of nummer zeven is, is totaal niet relevant."

Tevens deed de SP de suggestie om beleid te maken rond evenementen in tenten. Die tellen niet als buitenevenementen, terwijl er in de beleving van omwonenden niet of nauwelijks verschil is te merken. Breur merkte dit op naar aanleiding van het feit dat de Jeugddienst tijdens de lampegietersweek op het raadhuisplein plaatsvond, terwijl buitenevenementen op zondag enkel op het horecaplein en in het stadspark mogen plaatsvinden.

Een meerderheid van de partijen toonde zich een voorstander van de huidige regeling voor buitenevenementen op zondag. Doordat er ook christelijke evenementen werden georganiseerd, kon ook de ChristenUnie enig enthousiasme opbrengen voor zondagse buitenevenementen. CU-woordvoerder Rogier Postma gaf aan blij te zijn met de "evangeliserende werking" die er vanuit ging. De ChristenUnie blijft echter een tegenstander van grootschalige evenementen op zondag, ook indien die van christelijke signatuur zijn. De SGP is en blijft principieel tegenstander van buitenevenementen op zondag.

U bent hier