h

Personeel ziet zondagopenstelling niet zitten

15 september 2015

Personeel ziet zondagopenstelling niet zitten

Foto: Jan Breur

Mensen die werken, of werk zoeken, in de Veenendaalse supermarkten zijn tegen de zondagopenstelling. Dit blijkt uit het onderzoek dat de SP heeft gehouden naar dit onderwerp, dat deze week in de Raadscommissie wordt besproken.

Vertaald naar een rapportcijfer tussen de 1 en de 10, geven de werknemers het idee van de zondagopenstelling een 4,1; werkzoekenden een 5. De bereidheid om te werken krijgt van deze groepen respondenten respectievelijk een 3,8 en een 5.

Onder de leiding van supermarkten is het animo voor zondagopenstelling evenmin groot. Van alle supermarkten in Veenendaal hebben er slechts vier deelgenomen aan het onderzoek; van de overige supermarkten neemt de SP aan dat het hen dus niet uitmaakt of zij wel of niet op zondag open mogen.

De supermarkten die wel hebben meegedaan, zijn verdeeld. Twee supermarkten zijn uitgesproken voorstander; en twee supermarkten zijn
uitgesproken tegenstander van de zondagopenstelling.

De SP concludeert hiermee dat er onvoldoende draagvlak is voor de zondagopenstelling van supermarkten, onder de mensen die het werk
zouden moeten doen.

Ook de consument blijkt in meerderheid tegen de zondagopenstelling van supermarkten te zijn. Zij geven aan voldoende te hebben aan de openingstijden zoals ze nu zijn, en zouden geen gebruik maken van de
zondagopenstelling. Sterker nog; een winkel die op zondag open is, zou gemeden worden. Het totale consumptiepeil zou echter niet of nauwelijks beïnvloed worden door een zondagopenstelling.

De SP put hierbij uit een omvangrijke steekproef. Maarliefst 1925 mensen hebben deelgenomen aan de enquête; het merendeel hiervan, bestaande uit 1829 mensen, is consument.

Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van een voorstel van de PvdA, dat donderdag 17 september besproken wordt in de Raadscommissie. Op 24 september vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats.

Reactie toevoegen

U bent hier