h

KOOPZONDAG: De impasse doorbroken

26 juni 2016

KOOPZONDAG: De impasse doorbroken

Foto: SP Veenendaal

Op voorstel van de SP heeft de gemeenteraad de zondagsrust, inclusief bijbehorende winkelsluiting, bestendigd als norm. Uitgerekend de niet-Christelijke partijen stemden voor. Hoe zit dat?

Het geheim zit hem in  een uitzonderingsmogelijkheid. Tijdens een evenement mogen winkels wel hun deuren openen. Door die uitzondering wordt een handrijking gedaan naar een groeiende minderheid die graag de winkels geopend ziet op zondag, zonder dat de vrije zondag van de winkeliers en het personeel wezenlijk in gevaar brengt.

Met de uitzondering voor evenementen is ook de koppeling tussen winkelen en cultuur versterkt.

Het voorstel van de SP heeft boven alles een einde gemaakt aan de verstikkende impasse waarin de gemeenteraad zich sinds 2012 bevindt. Twee blokken van dezelfde grootte strijden over de invoering van een koopzondag, in termen van alles of niets. De SP die geen vooringenomen positie heeft, maar het draagvlak onder ondernemers en hun personeel leidend laat zijn, beschikt over de beslissende stem.

Dankzij de uitzondering bij evenementen, hebben nu ook de koopzondag-adepten zich gecommiteerd aan de wekelijkse rustdag voor winkelpersoneel. Hiermee is de ~ o zo tere ~ balans in de gemeenteraad verstevigd.
In april bleek nog hoe kwetsbaar de bescherming voor de vrije zondag voor winkels is: doordat er drie raadsleden van de ChristenUnie afwezig waren, was er een toevallige meerderheid voor de Koopzondag, en moest het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel in elkaar zetten om de winkeltijdenverordening aan te passen. De wekelijkse koopzondag kwam hierdoor wel angstaanjagend dichtbij.
Met het alternatief van de SP is de vrije zondag als norm veiliggesteld, omdat ook de voorstanders van de koopzondag deze norm nu accepteren.

Ultimatum

Het alternatief van de SP moet wel gezien worden als een ultimatum, en was niet onderhandelbaar. Maar het is niet zo, dat het niet geprobeerd werd.

PvdA-raadslid Puck van Aart vroeg of er een aparte regeling voor supermarkten mogelijk was. Aangezien die discussie vorig jaar al is gevoerd, en er niet voldoende draagvlak onder de supermarktmedewerkers is, kreeg hij hiervoor nul op zijn rekest.
Ook Kees Oskam van GroenLinks kreeg 'nee' te horen, toen hij vroeg om twaalf koopzondagen.

Hoewel de voorstanders van de koopzondag er geen geheim van maakten dat zij liever (veel) meer hadden gezien, accepteerden zij het aanbod van de SP en spraken zij hun waardering uit voor het vinden van een passende oplossing uit de wurgende impasse.
Uiteindelijk kreeg het SP-voorstel steun van D66, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, PvdA en GroenLinks, waarmee het voorstel is aangenomen.

Christelijke partijen

Hoewel het CDA tegenstemde, bleek er wel veel waardering uit de stemverklaring van fractievoorzitter Wilrik van 't Noordende: "We vinden het voorstel van de SP een goede oplossing, maar ons verkiezingsprogramma staat ons op dit moment niet toe om voor te stemmen."

ChristenUnie en SGP reageerden minder positief. SGP-fractievoorzitter Dick Both gaf zelfs aan 'ziek' te zijn van het besluit. De SGP benut dit weekend om na te denken over hun positie.

SP-fractievoorzitter Jan Breur geeft aan de teleurstelling bij ChristenUnie en SGP te begrijpen, maar te betreuren.
"Ik snap dat christelijke partijen het voorstel zien als een aantasting van de Heilige zondag. Ik begrijp dat hier verdriet over is. Echter hoop ik dat zij op termijn inzien dat met mijn voorstel de zondagsrust niet vaker wordt aangetast dan zij zelf al toestaan, en dat de dreiging van de wekelijkse koopzondag hiermee duurzaam is afgenomen..."

Foto: AJ Breur

Reactie toevoegen

U bent hier