h

Koffie, Cake & WMO in de Egelantier

27 november 2017

Koffie, Cake & WMO in de Egelantier

Foto: SP Veenendaal

Afgelopen zaterdag (25 november) vond de derde bijeenkomst plaats van 'Koffie, Cake & WMO'. Dit is een initiatief van ervaringsdeskundige Yolande de Meer, waarbij mensen kunnen praten over hun ervaringen met de WMO in Veenendaal en tips en verbeterpunten kunnen aandragen. Het initiatief wordt ondersteund door de SP.
Voor deze derde editie streek 'Koffie, Cake & WMO' neer in de Egelantier, in Veenendaal West.

Opvallend genoeg trok de bijeenkomst niet alleen gebruikers en mantelzorgers, maar ook door mensen die nog geen zorg of ondersteuning via de WMO afnemen. De bijeenkomst werd door hen gebruikt ter oriëntatie op wat hen te wachten stond.
Verwonderlijk is dat niet, want er is veel onbekendheid over de WMO; zo bleek uit de gesprekken die middag. Een invalideparkeerkaart aanvragen? Regiovervoer? Mensen weten vaak niet waar ze moeten zijn.

Strijd van achttien maanden

Tijdens haar inleidende praatje, vertelde Yolande de Meer waarom ze tot het organiseren van deze bijeenkomsten is gekomen:
"Ik heb een strijd van achttien maanden moeten leveren voor ik eindelijk de ondersteuning kreeg die ik nodig had. Deze strijd gun ik niemand. Door met elkaar te praten, verhalen uit te wisselen, ideeën en tips uit te wisselen, kunnen we elkaar vooruit helpen. En onze signalen bundelen en naar de politiek doorsturen, zodat die wat kunnen doen."

Dit is ook de reden dat de SP haar ondersteunt bij het organiseren van deze bijeenkomsten. Het is een goede manier om erachter te komen hoe het WMO-beleid uitpakt voor de mensen, en of het naar behoren functioneert.

Foto: SP Veenendaal

WMO in vogelvlucht

Na de inleiding van Yolande de Meer, nam SP-fractievoorzitter Jan Breur de zaal in vogelvlucht mee door de politieke ontwikkelingen van de WMO. De insteek van de SP is dat de mens centraal staat. Dit, in tegenstelling tot het College van Burgemeester en Wethouders, dat het budget centraal stelt. Te zuinige indicaties en te hoge Eigen Bijdragen zijn het gevolg.

Toen de gemeente grote overschotten had in de zorg, en dit aan verlies lijdende parkeergarages uitgaf, hield de SP een handtekeningenactie om zorggeld voor de zorg te houden. Nu is er een 'spaarpot' waar de overschotten ingaan.
Ook strijdt de SP tegen de Eigen Bijdragen. Met hulp van de SP zijn die vorig jaar al een stuk verlaagd - al zou de SP ze het liefst helemaal zien worden afgeschaft.
Daarbij heeft de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om wat aan de stapeling van de Eigen bijdragen te doen. Want ook lage Eigen Bijdragen worden nog een fors bedrag als je ze bij elkaar optelt. Dit jaar heeft het College gezegd dat ze dat niet gaan doen.

Wel is onlangs geregeld dat de kosten voor het ophalen van medisch afval niet worden verhoogd.

Stop de eigen bijdragen!

Breur was de woensdag ervoor aangesteld door de leden van de SP als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Toen was ook het verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. Dit was, afgezien van de gemeenteraadsvergadering, zijn eerste publieke optreden na deze heugelijke ledenvergadering.

Het was hem dan ook een genoegen om te kunnen mededelen dat de leden het ermee eens zijn dat de SP zich ook de komende jaren blijft inzetten om de Eigen Bijdragen in de WMO af te schaffen.

Foto: Jan Breur

Dat is niet voor niets, zei Breur:
"Je kiest er niet voor om ziek te worden, of om hulp nodig te hebben. En misschien is het niet onredelijk dat er af en toe een kleine bijdrage voor hulp wordt gevraagd. Maar als je alle verschillende Eigen Bijdragen van de WMO bij elkaar optelt, en dat de zorgverzekeraar ook nog eens een Eigen Risico en Eigen Bijdragen in rekening brengt, en niet alles helemaal dekt, wordt het wel veel geld. En dan is het niet meer te betalen voor veel mensen."

De Meer kan dat beamen:
"Onder aan de streep houd ik precies nul euro over. En dan heb ik geen vakantie, geen dagjes uit, geen krant. Alles wat maar een beetje op luxe lijkt heb ik al lang de deur uit moeten doen."

In de tafelgesprekken die middag bleek dat eenstemeer. Een dame had een indicatie voor drie uur schoonmaakondersteuning per week. Hiervan gebruikte ze er maar twee. Vanwege de kosten.
Dit wordt (gedeeltelijke) zorgmijding genoemd; voor de SP een belangrijke reden om tegen de Eigen Bijdragen te zijn.

Vele verhalen

Ook bij deze bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO' kwamen diverse verhalen naar boven. Niet weten waar je moet zijn, niet krijgen waar je recht op hebt, niet kunnen betalen wat je nodig hebt... het kwam allemaal voorbij.

De SP zal deze verhalen gebruiken in haar controllerende en volksvertegenwoordigende taak in de gemeenteraad. De verhalen zijn een goede basis om met voorstellen te komen.

In het nieuwe jaar zal 'Koffie, Cake & WMO' terugkeren, weer op een andere locatie. Gehoopt wordt dat eind januari weer een bijeenkomst kan worden georganiseerd.

Foto: Koffie, Cake & WMO

Reactie toevoegen

U bent hier