h

Overdaad aan symboliek

26 november 2017

Overdaad aan symboliek

Foto: www.goedkoopstevlaggen.nl

Bovenmatig vlagvertoon niet aan ons besteed

Geïnspireerd door het besluit om de vaderlandsche driekleur terug te brengen in de Tweede Kamer, deed SGP'er Theo van Iperen het voorstel om deze ook in de raadszaal van Veenendaal op te hangen. Voor hem en zijn medestanders was dat nog niet genoeg: ook de Veense vlag moest een plekje krijgen.
Wat de SP betreft, is dit vlagvertoon allemaal niet nodig.

"De driekleur is immers al aanwezig in de raadszaal," legde SP-fractievoorzitter Jan Breur uit. "In het schilderij van Zijne Majesteit, die in de raadszaal hangt, is er in het kleurgebruik bewust voor gekozen om de vlag terug te laten komen."
Ook de Veense vlag hoeft van de SP niet de raadszaal in.
Breur: "Een vlag kun je zien als symbool voor een gemeenschap. Maar die zijn al volop aanwezig in de zaal: het kleed in het midden is een luchtfoto van Veenendaal - uitgevoerd in Veens blauw. En aan het hoofdspreekgestoelte is het wapen van de gemeente aangebracht."

Geen nieuwe symbolen

De SP vindt dat er al genoeg verwijzingen naar de natie en de gemeente in de zaal zijn. Er hoeven geen nieuwe symbolen, in de vorm van vlaggen, bij.
"Temeer," zei Breur, "omdat landen die bovenmatig dwepen met hun vlag meestal geen landen zijn die onze bewondering verdienen."

Bij dat statement gaf hij zijn mede-raadsleden een kleine waarschuwing mee:
"... en vraag mij niet om voorbeelden, want dan komen ze!"

Artikel 1

De belangrijkste overweging om tegen het vlagvertoon te stemmen, heeft echter te maken met de manier waarop de gemeenteraad omging met een voorstel dat eind maart is besproken in de raad. Toen werd er voorgesteld om een monumentje voor Artikel 1 van de Grondwet aan te brengen in het gemeentehuis.
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde hier tegen.

De SP ziet Artikel 1, het gelijkheidsbeginsel, als het fundament van de democratie.
Breur: "Als het niet nodig is om een verwijzing naar het grondbeginsel van de democratie aan te brengen in dit huis, hoeft er wat ons betreft ook geen vlag in deze zaal."

Ondanks het betoog van Breur gaan de vlaggen er toch komen. ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal en DENK stemden voor het voorstel van Van Iperen.
Maar... er gaan stemmen op dat het voorstel over Artikel 1 best ook nog eens kan terugkomen...

Reactie toevoegen

U bent hier