h

Super-Artikel

1 april 2017

Super-Artikel

Foto: Baukje Hiemstra

Monument voor het gelijkheidsbeginsel..?

Het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Deze tekst was afgelopen donderdag (30 maart) onderwerp van debat in de Veenendaalse gemeenteraad...

D66, SP en anderen hadden een voorstel ingediend, om deze tekst een zichtbare plaats in de hal van het gemeentehuis te geven. Opdat deze gezien, gelezen en herinnerd zal worden. Als een monument voor het gelijkheidsbeginsel, zogezegd.
In het Provinciehuis te Utrecht is de tekst ook zichtbaar gemaakt.

Thom de Graaf-doctrine

Foto: AJ Breur

Het voorstel stuitte op de nodige weerstand van andere partijen, die vreesden dat artikel 1 daarmee een soort 'super-grondwetsartikel' zou worden. Zij zijn aanhanger van de Thom de Graaf-doctrine, die stelt dat alle artikelen in de grondwet evenveel waard zijn. En dat er dus, de facto, geen bijzondere grondwetsartikelen bestaan.
"Er is in de volgorde van de grondwet geen enkele rangorde," haalde SGP-fractievoorzitter Dick Both oud-Minister De Graaf aan.

Ook de ChristenUnie toonde zich tegenstander het voorstel.
"Wie bereik je hiermee," vroeg raadslid Jos van den Berg zich af, "en wordt hiermee artikel 1 niet verheven tot een soort van super-artikel?"
Dit leidde tot wedervragen van SP-fractievoorzitter Jan Breur, die een vergelijking trok met het portret van koning Willem-Alexander boven de bestuurstafel, die uitdrukking moet geven aan de verbondenheid tussen de gemeente en de koning.
"Wie bereik je hiermee," vroeg Breur, "en wordt hiermee de koning niet verheven tot een super-Nederlander?"

Gelijkwaardigheid geeft waarde

Foto: AJ Breur

Wat de SP betreft, heeft artikel 1 wel degelijk bijzondere waarde.
SP-fractievoorzitter Breur is het wat dat betreft dus niet eens met oud-Minister de Graaf.

"Want artikel 1 is het artikel dat de andere artikelen waarde geeft," aldus Breur. "Sterker nog; het is het artikel dat voor de andere artikelen het verschil maakt tussen een mooi artikel en een gevaarlijk, eng en walgelijk artikel.

"Ik wil niet vrijheid van vereniging voor alleen maar christenen," betoogde hij.
"Ik wil niet de onschendbaarheid van het lichaam voor alleen maar mannen," ging hij verder.
"Ik wil niet vrijheid van meningsuiting voor alleen liberalen."

"Wat ik wil, en waar artikel 1 voor staat," zei Breur, "is dat alle vrijheden en alle verantwoordelijkheden in dezelfde mate voor iedereen gelden in Nederland. En u kunt dat symboolpolitiek vinden om daar nog eens extra de aandacht op te vestigen, maar ik vind dat dat iets moois is dat die extra aandacht verdient."

De uitslag...

Foto: SP Veenendaal

Buiten de indieners (D66, SP, GroenLinks, PvdA en Denk) om, kreeg het voorstel geen steun in de gemeenteraad. Een meerderheid stemde tegen.

Dat het artikel geen monument in het lokale huis van de democratie wordt gegund, doet echter niets af aan de bijzondere waarde die het beginsel van gelijkwaardigheid heeft in onze samenleving.

Reactie toevoegen

U bent hier