h

Geen verhoging kosten medisch afval

28 oktober 2017

Geen verhoging kosten medisch afval

Foto: SP

De kosten voor de inzameling van medisch afval worden niet verhoogd. Een voorstel van ProVeenendaal, SP en anderen hiervoor is afgelopen donderdag (26 oktober) aangenomen in de gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Wethouders stelde een verhoging van €3,70 voor op het 'medisch regime'.

De indieners van het voorstel, ingediend door Nelleke Roelofsen van ProVeenendaal, vonden dat geen goed idee. Het is onrechtvaardig, omdat mensen er niet voor kiezen om (chronisch) ziek te zijn - maar wel worden bestraft met extra kosten. Zij hebben veelal reeds te maken met meer kosten.

De verhoging zou de gemeente slechts €2.860,- opbrengen: op het geheel van de gemeentelijke begroting geen bedrag om over naar huis te schrijven.

Het voorstel 'Roelofsen' werd breed gesteund in de gemeenteraad. Alleen de SGP stemde tegen.

Stop de stapeling

De SP wil de stapeling van (zorg)kosten een halt toeroepen. In Veenendaal pleit zij ondermeer voor het afschaffen van de eigen bijdragen in de WMO.
Op nationaal niveau zet de SP zich in voor de realisatie van een Nationaal ZorgFonds zonder Eigen Risico.

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier