h

Discussie Stadsstrand

27 oktober 2017

Discussie Stadsstrand

Foto: Gokhan Çoban

SP blijft gaan voor volledig behoud

De herfst is begonnen, en het strandseizoen is voorbij. Desalniettemin is de discussie over het stadsstrand levendiger dan ooit. De behandeling van de begroting, gisteravond (donderdag 26 oktober), stond vooral in het teken van het stadsstrand. Verschillende voorstellen werden ingediend.

Eerder deze maand stemde de raad massaal een voorstel van SP en Denk weg, dat naar aanleiding van de petitie 'Red Ons Stadsstrand' werd ingediend. Dit voorstel beoogde behoud van het volledige stadsstrand als serieuze optie op de tafel te krijgen - maar kreeg geen steun.
Nu dienden VVD en anderen een motie in om 'een dialoog' te organiseren, waarin 'alle opties' - inclusief het behoud van het volledige strand - op tafel zouden komen.

De SP vindt dit merkwaardig: "Als u alle opties op tafel wilt, inclusief het behoud van het volledige stadsstrand, waarom stemde u vorige maand dan tegen de motie die dat mogelijk moest maken?" Vroeg SP'er Jan Breur aan VVD'er Dylan Lochtenberg.
Verder heeft de SP het bezwaar dat in de VVD-motie er twee discussies door elkaar lopen. Enerzijds: wat moet er met het stadsstrand gebeuren? Hierover zijn de meningen verdeeld. Anderzijds: wat moet er met de omgeving van het stadsstrand gebeuren? Hierover is iedereen het eens dat dit wel een opknapbeurt kan gebruiken.

Geld afboeken

Het VVD-voorstel hing samen met het voorstel van D66 en anderen. In dit voorstel wordt een miljoen euro extra afgeboekt om 'al die opties' mogelijk te maken. Echter, voor de optie 'behoud van het hele stadsstrand' is niet één miljoen, maar twee miljoen extra nodig.

"Het verbaast mij dat uitgerekend u met dit voorstel komt," legde SP'er Jan Breur voor aan D66'er Coby van den Heuvel. "Zowel in mei als bij de Kadernota was u nog pleitbezorger voor behoud van het hele stadsstrand. Tijdens de afgelopen commissievergadering zei u nog dat het tijd was om boter bij de vis te doen. Maar door nu met een miljoen te weinig te komen, lijkt het meer op water bij de wijn."

Het hoefde niemand te verbazen dat de SP zelf ook met een voorstel kwam, dat mede ingediend werd door Denk. In dit voorstel zou wel de volle twee miljoen worden afgeboekt.
Toen hierover gestemd werd, kreeg de SP-variant - om het volledige stadsstrand te behouden en dus de volle twee miljoen af te boeken - weliswaar geen meerderheid, maar wel de steun van D66.

Zandbak

Foto: Jan Breur

Uiteindelijk hebben de voorstellen van VVD en D66 een meerderheid achter zich gekregen. Dus zal er verder gepraat worden over het stadsstrand, en is er geld vrijgemaakt om driekwart van het stadsstrand (de helft was al opzijgezet in mei; voor de andere helft is nu de helft opzijgezet) te behouden.

Hoewel het naar de mening van de SP nog niet genoeg is, zijn er ook partijen die dit al teveel vinden. De SGP diende een motie in om zonder extra geld af te boeken een dialoog te organiseren. Zij vinden dat het 'gehele stadsstrand' ook zonder afboeking behouden blijft. Hun definitie van het 'gehele stadsstrand' is alleen het zandgedeelte - de bijbehorende ligweide rekenen ze niet mee.

Wat de SP betreft is de SGP-definitie van het 'gehele stadsstrand' niet meer dan een veredelde zandbak. Wat de SP betreft is het dan ook maar goed dat er geen meerderheid te vinden was voor het SGP-voorstel...

Succesvolle actie

Hoewel het vooralsnog niet geresulteerd heeft in het definitieve behoud van het volledige stadsstrand, mag de petitie 'Red Ons Stadsstrand' absoluut als een succes worden beschouwd. Met bijna elfduizend ondertekeningen is het de grootste petitie in de geschiedenis van Veenendaal geweest.

Het zijn die elfduizend handtekeningen geweest, die de wens van de Veenendalers voor dit stadsstrand duidelijk maakten. En zij zijn de reden dat de gemeenteraad zoveel aandacht voor het stadsstrand heeft. Dit werd door verschillende partijen ook openlijk erkend in de gemeenteraadsvergadering.

De SP zal zich blijven inzetten om de wens van de ondertekenaars waar te maken: behoud van het volledige stadsstrand op de huidige locatie.

Foto: Cor van Londen

Reactie toevoegen

U bent hier