h

STADSSTRAND: Hakken in het zand...

19 mei 2017

STADSSTRAND: Hakken in het zand...

Foto: Sanne Heyman

Het stadsstrand (Landjepik) is een belangrijke 'trekker' in het Veense centrum. Het is een plek waar jong en oud graag verpoost. Die sfeer en gezelligheid geeft. Levendigheid.
Het is alleen de vraag hoe lang nog. En wat er nog mogelijk is.

In de plannen 'vitale winkelstad' wil het College van Burgemeester en Wethouders pakweg DE HELFT van het stadsstrand afhalen om gebouwen neer te zetten. En met de evenementenvergunning voor dit jaar wil het ook niet vlotten.
Uiteraard kwam de SP hiertegen in verzet, want: "overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde..."

Vergunningsaanvraag

Hoewel het strandseizoen al begonnen is, heeft 'Landjepik' nog geen evenementenvergunning. Elke keer als er zich een rechtspersoon aandient om de vergunningsaanvraag op zich te nemen, wordt deze afgekeurd. En de klok tikt verder...

De SP vind het bij een faciliterende overheid passen om dan de vergunningsaanvraag voor rekening van de gemeente te laten zijn. Zodoende heeft 'de samenleving' volop de gelegenheid om de activiteiten op het stadsstrand te organiseren. Toen het College herhaaldelijk weigerde voor deze oplossing te kiezen, diende de SP een motie daarvoor in.

Volgens wethouder Stroobosscher kàn de gemeente geen evenementenvergunning op zich nemen. SP-Fractievoorzitter Jan Breur toonde echter aan dat deze stelling ONJUIST is: voor het openingsfeest van de Cultuurfabriek destijds, en voor de jaarlijkse Lampegietersavond, heeft de gemeente de vergunning op zich genomen.

De motie kreeg steun van diverse andere partijen, maar geen meerderheid.

Toekomst stadsstrand

In de plannen voor de 'Vitale Winkelstad' geeft het College aan dat ze 'een vorm van een stadsstrand' willen behouden. Hiermee bedoelen ze, dat de helft van het stadsstrand het veld zal moeten ruimen om 'het winkel-achtje' af te maken. Of om het theater naar het stadsstrand te verplaatsen.

D66, SP en andere partijen vinden dit geen goed idee. Een hoog theater zou wat er over blijft van het stadsstrand in de schaduw zetten. En het bouwen van een winkelpand is helemaal de dood in de pot.

Breur: "Een bezoek aan het centrum heeft steeds minder met de aanschaf van spullen te maken. Die kun je online bestellen. Naar het centrum ga je voor de beleving. Het feit dat Veenendaal geen historische binnenstad meer  heeft, zet ons al op vijf stappen achterstand. Als je dan ook nog eens een belangrijke trekker, die JUIST die gezelligheid in het centrum brengt, vervangt door een toch al moeilijk te vullen winkelpand, vergroot je het probleem alleen maar."

Wat de SP betreft, is het dus niet de vraag of Veenendaal het zich kan permitteren om het stadsstrand te behouden. Nee; het stadsstrand WEGDOEN is juist iets wat de gemeente zich niet kan veroorloven.

Niet alle partijen dachten daar zo over. En motie voor behoud van het volledige stadsstrand kreeg geen meerderheid...

Reacties

N.a.v. het invullen van de petitie behoud stadsstrand heb ik een volgende gedachte. Zou het mogelijk zijn om in de Pniëlkerk het theater de Lampegiet onder te brengen en op de plaats van de Lampegiet de supermarkt Hoogvliet onder te brengen (opheffen winkel Leinweberstraat en huidige aan de Kerkewijk). Mocht dit niet kunnen dan misschien een bierbrouwerij (maken van "ons" Gilbert van Schoonbeke bier) in de Pniëlkerk laten vestigen.

Ik teken niet voor behoud van het stadsstrand. Hoeveel van de omwonenden zouden er voor gestemd hebben? Van spelende kinderen in het zand heeft niemand last. Is zelfs heel mooi om te zien. Maar de heel veel overige en lawaaierige evenementen vormt een veel te hoge geluidsbelasting voor de honderden omwonenden in de appartementen waarvan ik er 1 ben. Tevens wijs ik er op indien er op de helft een hoog gebouw wordt geplaatst dat de zon slechts in de zomer een paar uur op het zand zal schijnen en geen gelegenheid zal krijgen om te drogen. Wellicht is een andere meer open locatie en voor een veel lagere meterprijs geschikter. Ik kan mij niet voorstellen dat de ruim elfduizend handtekeningen uit de directe buurt komen en dus een mooi stadsstrand op een andere locatie een hele goede optie is. Bijvoorbeeld op zo'n 600 a 700 meter van het kleine stadsstrand ligt ons geweldig mooie grote stadspark 'De groene velden'. Mij dunkt dat hier toch wel een mooi stukje strand gemaakt kan worden. Vanuit heel Veenendaal kun je hier makkelijk naar toe wandelen of fietsen.

Geachte H.v.d.S.,

Het is ons bekend dat niet alle direct aanwonenden blij zijn met het stadsstrand. Maar ook veel direct aanwonenden wel. Zij hebben dan ook enthousiast getekend. Ik ben het met u eens dat het stadspark erg onbenut wordt, maar dat komt ook door de ligging buiten het centrum. Dat heeft het stadsstrand voor op het stadspark.

Overigens is het wat ons betreft niet de bedoeling dat er een gebouw halverwege het stadsstrand wordt geplaatst. Wij - en de elfduizend ondertekenaars van de petitie - willen juist dat het volledige stadsstrand intact blijft. Hartelijk dank voor het extra argument om het stadsstrand niet te bebouwen!

Reactie toevoegen

U bent hier