h

Rondweg Oost: Leefbaarheidsprobleem

19 december 2017

Rondweg Oost: Leefbaarheidsprobleem

Vorige week, op dinsdag 12 december, is de mogelijke verbreding van de Rondweg Oost (N233) besproken in de raadscommissie. De gemeenteraad mag Provinciale Staten van advies bedienen over dit onderwerp. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de verbreding te steunen, en er ook nog eens twee miljoen bij weg te geven. Maar... daar is niet iedereen het mee eens...

De SP vindt dat een provinciaal project - wat de N233 is - met provinciaal geld gefinancierd moet worden. Dus een bijdrage van de gemeente zit er, wat de SP betreft, niet in. Ook is de SP er niet van overtuigd dat een verbreding noodzakelijk is: "Het is meer een probleem van leefbaarheid dan een probleem van files," stelde Sietse van der Bij. In de analyse van de SP worden de opstoppingen vooral veroorzaakt op de rotondes - daar moet wat aan gedaan worden.
De SP ziet dan ook veel meer in de door de omwonenden aangedragen oplossing, dan in het voorstel van het College.

Verschillende partijen gaan nu 'om de tafel' zitten om gezamenlijk een alternatief te formuleren op het collegevoorstel. Aanstaande donderdag, 21 december, zal de gemeenteraad een besluit nemen.
Over de discussie in de raadscommissie schreef Gerard van Wijk een artikel in de Veenendaalse Krant.

U bent hier