h

Stadsschand

14 juli 2018

Stadsschand

Foto: Baukje Hiemstra

Van behoud naar onderhoud

Vorige zomer stortte de SP zich in de actie 'Red Ons Stadsstrand' en haalde daarmee een kleine 11.000 handtekeningen op voor het behoud van stadsstrand 'Landjepik'. De actie was deels succesvol: Een kleiner deel dan aanvankelijk beoogd gaat worden opgeofferd aan bebouwing.
Anno 2018 heeft de SP een andere zorg: het onderhoud van het terrein.
Verloedering heeft toegeslagen.
En niet alleen op het strand.

In juni heeft de gemeenteraad een voorstel (mede-ingediend door de SP) aangenomen om nog dit jaar geld uit te trekken voor het onderhoud van groen. En dat is hard nodig.
Overal in Veenendaal is de openbare ruimte verpauperd. Het onkruid staat metershoog, zwerfvuil is overal, en voor een hondendrol hoef je niet ver te zoeken. Eén van die plekken is het stadsstrand.

Aart Aalbers

De discussie over het onderhoud van de openbare ruimte is aangezwengeld door Aart Aalbers ~ journalist voor de Veenendaalse Krant. De verloedering is hem een doorn in het oog; hij weidde er een column aan. Deze column kreeg de naam 'Stadsstront'.

"Zo te zien is de papierprikker maanden geleden met pensioen gegaan en heeft men nog niemand anders aangetrokken," schrijft hij in z'n column. "In het soms meer dan een meter hoge onkruid rond het stadsstrand, maar ook op het terrein zelf, liggen her en der blikjes en stukken plastic die er zichtbaar al maanden liggen. Er staat zelfs een stoel en een oude kachel op het terrein."

Aan het eind van z'n column roept hij de SP op om een schoonmaakactie te organiseren. "Misschien iets voor de SP om in plaats van handtekeningen te verzamelen daar een schoonmaakactie te houden!"
Vorige maand hield de SP een schoonmaakactie bij de fontein bij 'de Lampegiet'; een ander stuk zwaar verwaarloosde openbare ruimte. Aalbers maakte hier een videoverslag van.

Landjepik

De gevraagde schoonmaakactie wordt echter niet georganiseerd door de SP. Het team van 'Landjepik' was er al mee bezig.
"Dat je toevallig vanochtend je contactpersoon bij de gemeente hebt gemaild wat betreft alle zooi en stront en dat @aartaalbers al hetzelfde dacht," twittert 'Landjepik'-coördinator Sanne Heymann. "Het is duidelijk dat dit het laatste jaar Landjepik is #verloedering."

Op Facebook roept 'Landjepik' op tot actie.
"Ok. Laten we het heft in eigen handen nemen (in het kader van vele handen maken licht werk en goed voorbeeld doet hopelijk volgen!) Maandag 16 juli 17.00...wie komt er helpen schoonmaken? Zodat we alle extra zomeractiviteiten kunnen starten met een schoon strand!"
Van de 63 mensen die op de bijgaande poll hebben gereageerd, geeft 19% aan 'natuurlijk' te komen helpen.

Schriftelijke Vragen

Uiteraard zullen er vanuit de SP verschillende vrijwilligers aansluiten bij de actie van 'Landjepik'. De SP is nu eenmaal een club van 'handen uit de mouwen'.

De partij heeft ook al Schriftelijke Vragen gesteld, waarin ze het College van Burgemeester en Wethouders ter verantwoording roept over het gebrekkige onderhoud van de openbare ruimte in het algemeen - en het stadsstrand in het bijzonder...

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier