h

Schriftelijke Vragen

13 juli 2018

Schriftelijke Vragen

BETREFT: Staat van onderhoud stadsstrand

Geacht College,

Momenteel laat het onderhoud van het stadsstrand veel te wensen over. Wij constateren dat er op het terrein steeds meer (zwerf)afval blijft liggen. Ook lijkt het gras niet voldoende onderhouden te worden, terwijl dit hier toch een erg belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het grasveld lijkt grotendeels verdord, verdroogd en het onkruid tiert welig. Dit terwijl juist op dat deel van het terrein de vele evenementen worden gehouden. Bovendien lijkt het onderhoud aan de begroeiing zoals de palmbomen erg onvoldoende: er hangen veel dode takken.

De algemene staat van het onderhoud van dit deel van het centrum is daarmee helaas zwaar ondermaats te noemen. Extra pijnlijk, omdat juist deze plek in de afgelopen jaren door inzet van de inwoners is uitgegroeid tot een plek van ontmoeting, activiteiten, bezigheid en gezelligheid. Dat juist deze plek nu verloedert is veel bewoners een doorn in het oog. Dit mogen we niet laten gebeuren! Deze verloedering moet gestopt worden.

Overigens constateren wij op steeds meer plaatsen onvoldoende groenonderhoud zoals o.a. de omgeving van het station in Veenendaal. Hiervoor vragen we graag blijvend uw aandacht.

Dit brengt mij daarom tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college zich bewust van de huidige staat van het stadsstrand, terwijl het nog maar kort geleden is dat hierin door een raadsbesluit € 3 miljoen is geïnvesteerd?
  2. Deelt het college de mening van de SP, dat het stadsstrand juist het visitekaartje van het winkelcentrum dient te zijn? Zo niet, waarom niet?
  3. Is het college bereid om het onderhoud van het stadsstrand snel op te pakken? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  4. Gaat het college een deel van de extra vrijgemaakte middelen (€ 300.000) voor onderhoud van de openbare ruimte hiervoor inzetten?
  5. Welke kosten zijn tot op heden gemaakt aan het onderhoud van het stadsstrand?

Ik vertrouw op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier