h

Groen moet je goed doen!

6 juli 2018

Groen moet je goed doen!

Foto: Jan Breur

Door bezuinigingen heeft de openbare ruimte in Veenendaal jarenlang niet de aandacht gekregen die het verdiende. Daar komt nu verandering in. De gemeenteraad had al eerder besloten dat het kwaliteitsniveau van het openbare groen omhoog moet naar 'B', maar voor 2018 was daar nog geen geld voor opzijgezet.
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar, op 28 juni, dienden ChristenUnie, SP en anderen succesvol een voorstel in om dat alsnog te doen

Aan de orde waren de jaarstukken van 2017, waarin het 'financiële resultaat' van het afgelopen jaar vermeld staat. Dit resultaat was €3,8 miljoen; geld dat 'over' was ten opzichte van wat begroot is. Het overgebleven geld zou worden herbestemd naar twaalf verschillende potjes die wel wat extra geld konden gebruiken.
Een aantal partijen in de gemeenteraad wilden daar dus een dertiende bestemming aan toevoegen. Namens hen diende raadslid Tineke Bette een voorstel (amendement) in: gebruik 3 ton van het overgebleven geld om het groen in de wijken en bedrijventerreinen op orde te krijgen.

Een ruime meerderheid was voor dit voorstel. Alleen CDA, GroenLinks en PvdA stemden tegen. Van de 31 aanwezige raadsleden stemden 27 VOOR en 4 TEGEN het voorstel; het voorstel is dus AANGENOMEN.
Het voorstel van ChristenUnie, SP en anderen ging ALLEEN over het jaar 2018. Voor de jaren 2019 - 2023 was al wel rekening met de kwaliteitsslag van het groen gehouden.

amendement

Reactie toevoegen

U bent hier