h

Pleidooi: Privatiseer Parkeergarages

29 januari 2018

Pleidooi: Privatiseer Parkeergarages

Foto: Cor van Londen

Het is ongewenst dat de overheid moet concurreren met marktpartijen. Daarom diende de SP afgelopen donderdag (25 januari) een motie in, om een eventuele verkoop van de gemeentelijke parkeergarages voor te bereiden. Het is al voor de tweede keer dat de SP privatisering van de garages bepleit.

Dit keer was de aanleiding een tik op de vingers, die de gemeente heeft gekregen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM berispte de gemeente omdat deze te lage prijzen (niet-marktconforme) prijzen zou hanteren. De commerciële parkeerexploitanten, die in Veenendaal ook actief zijn, gaven aan hier last van te hebben.

Het lukt de gemeente maar niet om de exploitatie van de parkeergarages rond te krijgen. Er wordt verlies op geleden; eenwelk wordt aangezuiverd met gemeenschapsgeld. Tel daar de kosten bij op die de gemeente maakt bij tal van juridische gevechten, en de conclusie is gauw getrokken.
De parkeergarages zijn een blok aan het gemeentelijke been.

Wat de SP betreft, komt dat omdat de gemeente nooit een principiële keuze heeft gemaakt bij wie het aanbieden van parkeerplekken in garages thuishoort. Is het een gemeentelijke taak? Of kan het aan de markt worden overgelaten? Hoe dan ook: het mag volgens de SP niet zo zijn dat ZOWEL de markt ALS de gemeente dit doet - want dat is vragen om problemen.

"Wat moderne socialisten en klassieke liberalen overeenkomstig hebben," betoogde SP-fractievoorzitter Jan Breur in de gemeenteraad, "is dat zij beiden een duidelijke afbakening tussen de domeinen van markt en overheid voorstaan. De één zal meer toekennen aan de overheid, en de ander meer aan de markt, maar de scheiding moet ten allen tijde helder zijn."

De motie die hij indiende kreeg steun van enkele partijen, maar niet voldoende voor een meerderheid.

Reactie toevoegen

U bent hier