h

Overbodig artikel in de APV

7 november 2017

Overbodig artikel in de APV

Foto: Jan Breur

Zondagswet wordt niet afgeschaft

Er was nogal wat te doen om de laatste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). En met name het artikel waarmee de zes evenementen op zondag werden vastgelegd. Door de plannen van het kabinet Rutte III, blijkt dat artikel overbodig...

Het had nogal wat voeten in de aarde. In de vergadering van september liep de stemming over het artikel uit op een 16-16 gelijkspel, omdat raadslid Nelleke Roelofsen (ProVeenendaal) afwezig was. Deze 'cliffhanger' zorgde ervoor dat het onderwerp in oktober moest worden overgedaan. En toen zorgde een draai van DENK, die de Christelijke partijen daarmee aan een meerderheid hielp, er voor dat het artikel in de APV werd opgenomen.
Deze hele poespas blijkt nu dus voor niets.

Zondag in Veenendaal

Sinds 2006 mogen er jaarlijks zes buitenevenementen op zondag plaatsvinden. Deze regel stond nog niet in de APV, maar wel in het evenementenbeleid. Omdat de Zondagswet de mogelijkheid aan gemeenten biedt om het aantal evenementen op zondag te beperken (of zelfs te verbieden), hoefde deze regel uit het evenementenbeleid niet 'gedekt' te worden door de APV. Dit deed de nationaal geldende Zondagswet al.

Sinds 2016 mogen, op voorstel van de SP, de winkels hun deuren openen op die zondagen dat er een evenement is. Dit, als alternatief voor een reguliere koopzondag - die voor veel Veenendalers een taboe is.
Deze regeling blijkt het organiseren van evenementen te stimuleren, en brengt daarmee extra levendigheid in het centrum.

Zondagswet

In de Zondagswet is er op rijksniveau bepaald wat er wel en niet op zondag mag - en biedt gemeenten de ruimte om evenementen op zondag te verbieden of te beperken. Onder het kabinet Rutte II zijn er plannen gesmeed om deze Zondagswet af te schaffen. Dit was echter voor de Tweede-Kamerverkiezingen nog niet rond. En het nieuwe kabinet, Rutte III, heeft besloten om de Zondagswet alsnog te laten voortbestaan.

Algemene plaatselijke verordening

Met het vooruitzicht op de afschaffing van de Zondagswet, stelde het College van Burgemeester en Wethouders voor om de regel uit het evenementenbeleid voortaan te dekken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aan de regel zelf verandert daarmee niets.

Wel maakt het opnemen van de beperking van zes zondagse evenementen in de APV uitzonderingen onmogelijk. En moeilijker om dit getal aan te passen; dan moet de APV ook weer worden gewijzigd. Dat kan de coalitie-onderhandelingen, na de Gemeenteraadsverkiezingen die al over een half jaar plaatsvinden, in de weg zitten.

De SP was om die reden TEGEN het aanbrengen van deze beperking in de APV. Het is immers niets meer dan een obstakel in de onderhandelingen.
ChristenUnie, SGP, CDA en DENK waren echter voor deze toevoeging in de APV - en zij vormden met 17 zetels op een totaal van 33 een (nipte) meerderheid.

Met het niet-afschaffen van de Zondagswet is de regel inde APV niet alleen een hinderpaal in de onderhandelingen, maar ook nog eens volkomen overbodig...

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier